uskutečněného společností Odyssey je pro tři čtvrtiny podnikatelek zásadním problémem zvládat podnikání souběžně s péčí o rodinu. Z průzkumu také vyplynulo, že více než šestina žen se při svém podnikání setkala s nějakou formou diskriminace kvůli svému pohlaví. Průzkum byl uskutečněn mezi podnikatelkami a ženami, které o podnikání uvažují, v rámci projektu Profi žena zaměřeného na podporu podnikajících žen.

Zlepšit situaci by mohla podpora státu v podobě finančního zvýhodnění, ať již formou daňových úlev nebo dotací – pro obě řešení se vyslovila třetina respondentek. Naopak o zvýhodněné půjčky je zájem minimální, konkrétně jen u sedmi procent dotazovaných. Polovina žen také označila za jeden z hlavních problémů přebujelou státní administrativu a překážky ze strany úřadů, které tak namísto podpory podnikání žen situaci podnikatelek spíše komplikují.

„Žena je spokojená právě teprve tehdy, pokud se jí daří skloubit rodinu a péči o děti s uspokojivou seberealizací v profesní oblasti,“ říká lektorka Profi ženy Lenka Lamešová a dodává: „Nejde jen o správný time management, ale také o podporu okolí, dělbu práce v domácnosti a dovednosti kvalitní relaxace.“

Přitom 60 procent žen uvádí, že motivaci k podnikání nalezly v době mateřské dovolené. „Z kurzů PROFI ŽENY víme, že začátky podnikání jsou velmi často spojeny s mateřstvím, ale konkrétní pohnutky se u jednotlivých žen velmi liší,“ říká jednatel pořadatele Profi ženy, společnosti Odyssey, Martin Ruman. „Pro někoho se jedná o nové nápady, které přicházejí s novou životní situaci; v některých případech se může jednat o uvědomění si, jak bude náročné vrátit se po mateřské dovolené ke svému původními zaměstnavateli nebo si hledat jinou práci. Zvláště poslední případ je velmi rozšířeným a závažným jevem. Proto dlouhodobě sledujeme trendy na trhu práce v ČR a snažíme se svými aktivitami toto prostředí kultivovat.“

Průzkum dále uvádí, že 17 procent žen se při podnikání setkalo s určitou formou diskriminace.  Nejčastěji se jednalo o nižší finanční ohodnocení stejného výkonu ve srovnání s muži. Diskriminace tak představuje výrazně častější problém než kupříkladu sexuální obtěžování, s nímž mají zkušenosti pouhé čtyři procenta oslovených podnikatelek.

Průzkum byl realizován společností Odyssey Performance Enhancement Network v období duben – květen 2014 na vzorku 185 žen, které se v letech 2009 – 2014 účastnily alespoň jednoho kursu vzdělávacího projektu PROFI ŽENA. Při šíření či jiném využití výsledků prosíme o uvedení společnosti Odyssey jako zdroje dat. Plné znění studie k dispozici na vyžádání na kontaktech uvedených níže.

PROFI ŽENA je komplexní a systematický vzdělávací projekt určený ženám, které podnikají jako OSVČ nebo mají zájem o zahájení své živnosti. Celkem tři fáze dosud projektu proběhly mezi léty 2009 a 2014 za spolufinancování z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA). Projektem prošlo celkem více než 1 000 žen z Prahy a středních Čech. Další informace o projektu na www.profizena.cz. Podle evaluace dosavadních kurzů účastnice zejména oceňují praktické zaměření kurzů, kvalifikované lektory a možnost nové dovednosti vyzkoušet přímo v průběhu školení.