Na co si mám dát pozor při jejím uzavírání?

Konkurenční doložka představuje dohodu mezi vámi a vaším zaměstnavatelem, že po ukončení vašeho pracovního poměru se po určitou dobu zdržíte výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele. Zákoník práce stanoví poměrně jasná pravidla, která je nutné při uzavření konkurenční doložky dodržet.

V první řadě musí být konkurenční doložka sjednána písemně, jinak je neplatná. To platí i pro veškeré její změny a doplnění. Konkurenční doložku je dále možné sjednat pouze v případě, že přicházíte do styku s důvěrnými informacemi zaměstnavatele, což v případě vysokých manažerských pozic splněno bývá.

Důležitým pravidlem je, že konkurenční doložka nemůže být platně sjednána během vaší zkušební doby. Pokud jste ve zkušební době, budete muset s uzavřením konkurenční doložky počkat až po jejím uplynutí – samozřejmě už nyní si ale můžete se zaměstnavatelem předjednat její obsah.

Maximální délka omezení konkurenční činnosti je 12 měsíců po skončení pracovního poměru. Po celou dobu vám zaměstnavatel musí platit kompenzaci  – přiměřené finanční vyrovnání – a to ve výši minimálně Vašeho průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc nekonkurování. Pokud nedojde k jiné dohodě, toto vyrovnání se vyplácí zpětně za každý měsíc, obdobně jako mzda.

Je pravděpodobné, že zaměstnavatel si bude chtít s Vámi sjednat smluvní pokutu, pokud byste svůj závazek porušila. Tato smluvní pokuta by měla být přiměřená, většinou se rovná částce celkového finančního vyrovnání, které byste měla od zaměstnavatele obdržet.

Nezapomeňte si sjednat i podmínky, za jakých může zaměstnavatel před skončením pracovního poměru od konkurenční doložky odstoupit. Ačkoliv zaměstnavatelé často vyžadují, aby tak mohli učinit z jakéhokoliv důvodu, lze doporučit, abyste si tyto důvody přesně v konkurenční doložce stanovili.

Autor: JUDr. Nataša Randlová, Advokátní kancelář Randl Partners

„Všimné“