z řad ženského pohlaví. Pokud mezi ně patříte, jste to právě Vy, pro koho jsme dnes připravili přehled norem vztahujících se k pracovním pomůckám: pracovní oděvy, pracovní rukavice, pracovní obuv.

Nejdříve se ale podívejme, z čeho vlastně tyto normy vzešly. Jsou to nejčastější důvody pracovních úrazů na staveništích, které mají nebezpečně často jmenovatele s názvem „nevhodné pracovní pomůcky“.

Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví

 1. nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí ve výškách
 2. nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách
 3. nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky
 4. nezajištění výkopů proti sesutí stěn
 5. nebezpečný způsobe provádění bouracích prací
 6. neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy
 7. nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů
 8. špatný technický stav prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení

Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Na toto desatero rovněž navazuje dokument sdružující základní povinnosti zhotovitele staveb k zajištění bezpečnosti práce a technickým zařízení při vlastním provádění stavebních prací (viz. zde), který mimo jiné klade apel na zajištění vhodných ochranných pomůcek a jejich dostatečnou distribuci zaměstnancům. Slovo „vhodných“ zde přitom nepřímo odkazuje na normy určující stupeň ochrany konkrétní pracovní pomůcky.

A právě na tyto normy, jež Česká republika převzala z Evropské unie, se zaměříme na následujících řádcích, kde najdete výpis norem pro:

 • ochranné oděvy
 • pracovní rukavice
 • pracovní obuv

Normy pro ochranné oděvy

Norma Popis
EN340 Ochranné oděvy
EN381 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil
EN412 Ochranní zástěry při používání ručních nožů
EN533 Ochranné oděvy – ochrana proti teplu a ohni
EN368 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
EN369 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
EN471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností
EN1073-1 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
EN1149 Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti
EN342 Ochranné oděvy – ochrana proti chladu
EN468 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
EN463 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím

Normy pro pracovní rukavice

Norma Popis
EN 420 Všeobecné požadavky na ochranné rukavice
EN 374 Rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům
EN 388 Rukavice chránící proti mechanickým rizikům
EN 407 Rukavice chránící proti tepelným rizikům
EN 511 Rukavice chránící proto chladu
EN 421 Rukavice chránící proti radioaktivní kontaminaci a ionizujícímu záření

Normy pro pracovní obuv

Třída Norma
EN 345 – 1
CB základní ochrana
S2 CB + uzavřená pata, antistatický materiál, absorpce energie v oblasti paty
S3 S2 + vodotěsná úprava
S4 S3 + podrážka odolná proti úrazu, ocvočkování podrážky
S5 S4 + podrážka odolná proti průrazu, ocvočkování podrážky
EN 346 – 1
PB základní ochrana
P1 PB + uzavřená pata, antistatický materiál, absorpce energie v oblasti paty
P2 P1 + vodotěsná úprava
P3 P2 + podrážka odolná proti průrazu, ocvočkování podrážky
P4 P3 + antistatický materiál, absorpce energie v oblasti paty
P5 P4 + podrážka odolná proti průrazu, ocvočkování paty
EN 347 – 1
OB základní ochrana
O1 OB + uzavřená pata, podrážka odolná proti uhlovodíku, antistatický materiál, absorpce energie v oblasti paty
O2 O1 + vodotěsná úprava
O3 O2 + podrážka odolná proti průrazu, ocvočkování podrážky
O4 O3 + antistatická úprava, absorpce energie v oblasti paty
O5 O4 + podrážka odolná proti průrazu, ocvočkování podrážky

Informace o tom, jaké normy splňuje, najdete našitou, vypálenou či vytisknutou na každé z ochranných pomůcek. Internetoví prodejci pracovních pomůcek pak tyto informace uvádí na stránce s detailem daného zboží, viz. níže ukázka detailu zboží z internetového obchodu www.manutan.cz.

S těmito normami by měli být kromě Vás, manažerky odpovědné za realizaci staveb, seznámeni i zásobovači staveb a rozpočtoví manažeři (rozdíl v cenách rukavic dle jednotlivých norem činí i několik set korun).