se koná dne 29. dubna 2014 na téma Franchising jako podnikatelský trend a je určen zejména těm ženám, které přemýšlejí o svých podnikatelských plánech a zatím nejsou rozhodnuté pro konkrétní oblast podnikání. Franchising je možnost, jak podnikat s větší mírou jistoty se zavedenou značkou. Na trhu je možné nalézt zajímavé obory podnikání, které se chtějí rozvíjet pomocí franchisingové sítě a jejich licence není nijak předražená.

Možnosti a trendy této formy podnikání můžete v rámci semináře prodiskutovat s lektorkou Markétou Hinkovou a zejména pak s předsedou České asociace franchisingu Janem Gondou.

Projekt Úspěšná žena

Projekt Úspěšná žena ve svém obsahu pracuje zejména s přirozenými vlastnostmi a schopnostmi žen a jeho absolvování bude efektivní pro ženy, které o podnikání uvažují, ale i pro ty, které již mají s podnikáním zkušenosti. Zájemkyně se mohou zúčastnit celého programu nebo si vybrat pouze jednotlivá témata. Celý projekt je koncipován a obsahově zaměřen tak, aby vyhovoval zájmově ženám napříč obory. A vůbec jej nemusí navštěvovat jen budoucí podnikatelky. Zajímavý může být pro každou ženu, která chce získat nové zkušenosti. Tento projekt je realizován jako součást Akcelerace – programu podpory podnikání v hlavním městě Praha.

 

Nevyhovuje Vám termín 29. dubna nebo se Vám zrovna nezamlouvá téma franchisingu? Zde je ochutnávka z dalších bloků:

Blok workshopů Úspěšná žena II:

Poznejme se a naučme se zvládat své emoce (14. 5. 2014, 16:00-21:00) Součástí jednání většiny žen je i vysoká míra prožívání emocí, proto je jeden z workshopů zaměřen právě na oblast  emoční inteligence a práci s emocemi, sebeobrazu a signálům lidského těla. Účastnice tak získají nástroje ke zvýšení energie nutné pro zvládání podnikatelských i soukromých životních rolí. Lektoři: Zdeňka Gonsiu a Deny Šturm

Pojďme se podívat na věci jinak (10. 6. 2014, 18:00-21:00) V posledním ze série workshopů Úspěšná žena se účastnice dozví,  jak umět zdravě a kriticky zhodnotit své podnikání, podívat se na jeho přínosy, naučit se relaxovat. Lektor: Jindřich Kriegel

Workshopy Úspěšná žena jsou určeny, jak již z názvu vyplývá, zejména pro ženy. Jsou zaměřeny na jejich potřeby a podporu v podnikání a ve svém obsahu pracují zejména s přirozenými vlastnostmi a schopnostmi žen. Jejich absolvování bude efektivní pro ženy, které o podnikání uvažují, ale i pro ty, které již s podnikáním zkušenosti mají.

Cílem workshopů je podpořit ženy v záměru začít podnikat, dodat jim odvahu na startu podnikání, předat jim praktické podnikatelské návody a motivovat je úspěšnými podnikatelskými příběhy z praxe. Účastnice budou mít možnost pod vedením zkušených lektorů diskutovat o konkrétních tématech, která je nejvíce zaujmou, a vyměňovat si vzájemné zkušenosti a podnikatelské nápady.

Vstupné na jednotlivé workshopy činí 450 Kč (vč. DPH)

Na vybrané semináře se registrujte na www.akcelerace-praha.cz