sestavila průzkum platů v České republice.

V průběhu roku 2014 se neočekává přílišná aktivita na pracovním trhu, tj. ani masivní vytváření nových pracovních míst, ani výraznější propouštění. Firmy častěji přistupují k uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, popřípadě si nechávají přidělit zaměstnance personální agenturou – tím řeší nejistou dlouhodobou potřebu zaměstnance.

Destinace pro specialisty

Nejvíce pracovních příležitostí je tradičně v Praze. Plzeňský, Zlínský a Moravskoslezský region poptává odborníky pro existující či vznikající výrobní závody, ve všech regionech jsou poptáváni kandidáti pro obchodní pozice, ideálně se zkušenostmi. Název platového průzkumu Hays „Česká Republika – Destinace pro specialisty“ vystihuje současný trend firem napříč regiony – chtějí-li uchazeči o zaměstnání získat nadstandardní platové ohodnocení, musí přinést svému zaměstnavateli něco navíc. Ceněny jsou znalosti specifických technologií, ať už výrobních či IT, nebo například méně obvyklých jazyků. Kandidáty, kteří takové znalosti mohou nabídnout, dokáží firmy dobře zaplatit.

Jazyky – víc než kdy dříve

Jazykové znalosti jsou pro nalezení zajímavé pracovní nabídky nezbytné. Zaměstnavatelé předpokládají dobrou znalost angličtiny, poptávána je více než dříve němčina, a to jak v oblasti center sdílených služeb, tak i v oblasti automobilového průmyslu, který české ekonomice v současné době dominuje. Zkušených kandidátů se znalostí němčiny je nedostatek a firmy neváhají tyto odborníky adekvátně ocenit. Společnosti dále poptávají znalost francouzštiny, španělštiny a italštiny, narůstá zájem o kandidáty s ruštinou a severskými jazyky.

Firmy stále šetří

Přestože recese je na ústupu a ekonomické prognózy na nejbližší roky jsou příznivé, firmy se stále snaží šetřit. Některé firmy šetří své náklady tím, že nabírají zkušené zaměstnance z typově podobných společností / konkurence. Přestože mzdové náklady na takového kandidáta bývají vyšší, svému zaměstnavateli ušetří náklady na potřebná zaškolení a dříve začnou vykazovat výsledky (např. obchodníci). Na druhou stranu nachází se i příležitosti pro šikovné absolventy, ty nejlepší z nich si budoucí zaměstnavatelé vytipují během praxí, stáží či absolventských programů.

Zaznamenáváme narůstající zájem o flexibilní pracovní dobu, o zkrácené úvazky a o možnost práce z domova. U seniorních rolí společnosti ustupují od nabízeníslužebního automobilu jako benefitu. Místo toho nabízejí doplnění základního platu jako kompenzaci.

Součástí platového průzkumu společnosti Hays Czech Republic byl i průzkum motivace zaměstnanců. Mimo jiné je zajímalo i to, které benefity jsou pro zaměstnance důležité?

Jon Hill, Country Manager Hays Czech Republic uvádí:

„Poslední platový průzkum společnosti Hays ukazuje, že navzdory složitým ekonomickým podmínkám, dokáže pracovní trh v České republice nabídnout zajímavé pracovní příležitosti kandidátům s adekvátní praxí a potřebnými dovednostmi. Zkušených odborníků, zejména v technických oborech, ale také v obchodu,  je však nedostatek a firmy jsou ochotny vytvořit jim zajímavé podmínky.V těchto oborech platové ohodnocení mírně stouplo, protože společnosti požadují ty nejlepší specialisty. Výhled na vývoj dění na trhu je však díky ekonomickému oživení v západní Evropě optimistický.“