nepředat jiné firmě a snížit tak náklady?

Mnohé z firem, které se pokusily o outsourcing, musely nakonec konstatovat, že zajistit jeho úspěšnou realizaci není snadné. Míra neúspěchu zůstává docela vysoká, pohybuje se mez 40 – 70 %. I přes tato nevalná čísla objemy činností zajišťovaných outsourcingem stále rostou a rozrůstají se i jeho kategorie.

Co od outsourcingu očekávat?

Pro ty, kteří jsou v nesnázích, může být dostačujícím argumentem pro outsourcing odprodej aktiv a snížení mzdových nákladů. Odborníci se však shodují, že takovýto argument je chybný. Outsourcing ale přesto vede ke snižování nákladů, ať už proto, že nový poskytovatel dosahuje významnějších úspor z rozsahu činností, nebo proto, že proces je zajišťován v zahraničí, kde často bývají nižší mzdové náklady.

Dalšími důvody mohou být účinnější či hospodárnější zajištění procesu a možnost uplatňovat přísnější kontrolu čerpání rozpočtových prostředků na základě lepší předvídatelnosti nákladů.

Trvalým zájmem většiny firem jsou kvalita a bezpečnost jejich informací, přičemž úspory nákladů nebývají takové, jak by mnozí předpokládali.

Outsourcing tedy vyžaduje důkladně promyšlené zdůvodnění. Odborníci radí, že bez ohledu na hodnotu kontraktu by uživatelé dodávaných služeb měli k ceně připočítat přibližně 10%ˇcelkové hodnoty kontraktu na jeho uzavření a řízení a až na 65 % v případě, že se práce převádí do zahraničí. Proč? Z důvodu cestovních nákladů a nákladů na tzv. kulturní koordinaci. Další nálady pak mohou vyvolávat benchmarking a analytické studie, jejichž cílem je potvrdit správnost volby partnera. Je třeba vždy počítat s přechodným obdobím, některými nazývaném jako údolí beznaděje, které může trvat několik měsíců až let a často bývá poznamenáno propadem produktivity, pramenící z toho, jak se věci usazují.

Zdroj: Edward Russell-Walling, Management 50 myšlenek, které musíte znát