letos nemohou kvůli epidemiologickému riziku a souvísejícím vládním opatřením proběhnout.

Je to pro zaměstnance smůla nebo vysvobození?

Personálně-poradenská společnost Hays provedla v uplynulém týdnu rychlý průzkum mezi uchazeči o zaměstnání, aby zjistila, jak situaci vnímají samotní zaměstnanci a jakou alternativu případně jejich zaměstnavatel plánuje nabídnout.

65 procent respondentů průzkumu absencí vánočních večírků nijak netrpí – o večírky buď zájem nejeví (33%) nebo je jim to v zásadě jedno (32%). Každoroční předvánoční setkání s kolegy pak chybí 35 % respondentům. „Vánoční večírky či další společné firemní aktivity obvykle nejvíce ocení zaměstnanci, kteří jsou ve firmě noví. Pro nováčky je to ideální způsob, jak se seznámit s kolegy, se kterými třeba běžně nepřijdou do kontaktu tak často; nebo jak poznat své spolupracovníky v jiném, neformálním prostředí,“ uvádí Kristýna Králová, Marketingová manažerka společnosti Hays.

Téměř polovina dotazovaných uvedla (49%), že jejich společnost jim letos jinou alternativu k vánočnímu večírku nenabídne. Večírek v online podobě pak hlásilo 12 % respondentů. „V tomto ohledu se nejčastěji nabízí formy online kvízů na různá témata, kde je možné uspořádat soutěže jak individuální, tak i týmové. Další oblíbenou a častěji využívanou aktivitou jsou online únikové místnosti, které se začaly objevovat s přechodem zaměstnanců na práci z domova.“, doplňuje Kristýna Králová.

37 % dotázaných ještě nemělo od svých zaměstnavatelů na začátku prosince informaci, zda jim společnost nějakou aktivitu připraví. Z toho lze usoudit, že řada zaměstnavatelů vyčkávala do poslední chvíle, jak se situace vyvine a co případně bude možné zorganizovat.

A jaká je tedy budoucnost vánočních večírků? Přestože jejich přesun do nového roku vzhledem k nejisté situaci plánuje jen minimum zaměstnavatelů (3%), vzdát se jich firmy nechtějí. Pokud to okolnosti a ekonomická situace podniků dovolí, budou v dalších letech na tuto tradici navazovat. Ze strany zaměstnanců je pak zájem o kreativní a nové nápady a je téměř jisté, že technologie se stanou jejich nedílnou součástí.

Zdroj: HAYS
foto: unsplash