bakteriím, virům, tedy zdrojům infekčních onemocnění.

Proto je třeba si imunitní systém chránit a zároveň posilovat.

Imunita dokáže bránit náš organismus proti škodlivým vlivům z vnějšího i vnitřního prostředí. S určitou mírou odolnosti se již rodíme (tzv. imunita přirozená), ale v průběhu života ji ještě můžeme posílit například očkováním (imunita získaná). Celý imunitní systém je ovlivňován vrozenými dispozicemi, prostředím, v němž se pohybujeme, vnitřními změnami v těle, poruchami ve vývoji, péčí o stav našeho zdraví, hygienou, ale i nepřiměřenou zátěží a stresy.

Posilnění imunity vede k upevnění zdraví, soustředěnosti, ke zlepšení výkonnosti a psychiky, k příjemnější rodinné a společenské atmosféře. Významně zvyšuje odolnost vůči nemocem a je předpokladem pro dožití se vyššího věku. Mezi základní posilování imunity patří výměna mnohých umělých látek za přírodní.

Poruchy imunity souvisí z devadesáti procent se špatnou funkcí střeva, jež je osídleno různými druhy prospěšných mikroorganismů, které musí být v rovnováze. A proto bychom měli do jídelníčku zařazovat potraviny s co nejnižším obsahem škodlivin, s dobrou nutriční hodnotou, plné vitamínů, minerálních látek a věnovat zvýšenou pozornost jejich úpravě. Imunitu si sami oslabují a ohrožují kuřáci, ctitelé alkoholu, závislí na drogách a nevědomě i ti, kdo přetěžují tělo při práci, sportu, bez respektování potřeby odpočinku.

Pozor na antibiotika

Mezi nepřátelé imunity patří časté užívání antibiotik, které ji zabíjí prospěšné mikroorganismy žijící ve střevech. Některá antibiotika jsou tak agresivní, že vyhlazují střevní klky a tím ničí schopnost zpracovávat některé potraviny a živiny. Při užívání antibiotik je proto vždy nutné užívat zároveň probiotika.

Složky potravy, které snižují imunitu

- cukr, bílá mouka, nadměrná konzumace masa, chemicky upravené potraviny