Dnes se buďto věnují zcela jinému oboru nebo bojují na poli nezaměstnaných. Neradi byste se k nim přidali? „To se mně stát nemůže,“ namítáte? A jste si tím tak jistí?

Kariéru lze zničit přemnoha způsoby. Jeden z nich si často vůbec neuvědomuje a tím je způsob našeho vlastního myšlení. Právě to se pro nás může stát nepřekonatelnou bariérou.

Jak se toho vyvarovat? Před šesti nebezpečnými názory vedoucímu ke zničení kariéry varuje ve své knize Emoční inteligence odborník na toto téma Travis Bradberry.

Pro úspěch je potřeba dokonalost

Ale kdepak, podívejte se na své okolí a na sebe sama. Chybovat je lidské. Touha po dokonalosti vám jen sváže ruce a nikdy ničeho nedosáhnete. Jen si vzpomeňte na základní školu. Ti, co se pečlivě dennodenně učili a připravovali, vždy měli vše vzorně nachystané, nakonec často dostali mnohem horší známky, než sígři, kteří školou proplouvali. Hoďte dokonalost za hlavu, místo radosti z úspěchu byste se tak totiž mohli užírat domnělým neúspěchem.

Svůj osud změnit nemůžu

Ruku na srdce, nevymlouváte se jen? I když věříte na osud, nikde přeci není vepsán každý váš krok. Svůj osud máte ve svých rukou a je jen na vás, do jaké míry chcete být jeho pánem. Zamyslete se nad tím.

Úspěch to je tehdy, když jej uznají ostatní

Pozor, dát na okolí se někdy opravdu vyplatí, ale vždy si pamatujte, že sebeúcta vychází z vás samotných a ne z vašeho okolí. Reakce okolí sledujte, ale berte je s rezervou. Nikdy nejste tak dobří nebo naopak tak špatní, jak říká okolí.

Budoucnost určuje minulost

Ano ale jen do jisté míry. Minulá selhání vás sice můžou připravit o sebedůvěru, ale nedejte se. Názor, že když jste selhali jednou, selžete i po druhé je špatný a omezující. Ke svým chybám se postavte čelem, poučte se z nich a běžte dál.

Vždy a nikdy

Slova vždy a nikdy jsou hodně ošemetná. Pokud se jimi řídíte, je to známka sebelítosti. Jejich častým používáním ztrácíte kontrolu nad svým jednáním. Proto se zamyslete, zda je k životu potřebujete.

Emoce odrážejí realitu

Emoce mohou výrazně zkreslovat naše vnímání reality a podněcovat negativní náhled na náš úspěch. Díky emoční inteligenci dokážete  oddělit skutečnost od výmyslu. Naučte se emoce chápat tak, abyste mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Sandra Š.