Stačí mít na paměti několik faktů a můžete se stát respektovaným a úspěšným šéfem a  zároveň se vyhnout  tomu, abyste získali špatné návyky, které vaší kariéře uškodí, říkají náboroví specialisté ze společnosti Hays.

„V pozici managera je velmi snadné nechtěně sklouznout k nevhodným způsobům chování a jednání, aniž byste si je uvědomovali,“ říká Petr Vidmar, Operations Manager společnosti Hays. „Někdy lidé až přespříliš chtějí dokázat, že umí vést tým; chtějí dát najevo, že se cosi změnilo, přitom se však zapomínají zastavit a zamyslet. Výsledkem je špatné vedení, které má na tým negativní dopad, což má za následek vyšší fluktuaci zaměstnanců. Budoucí kariéra těchto managerů je tímto z dlouhodobého hlediska negativně ovlivněna.“

„Nově jmenovaným managerům může pomoci, když budou mít na paměti několik doporučení. Vyhnou se tak nevědomým chybám,“ dodává Petr Vidmar.

Specifika respektovaných a úspěšných managerů podle Hays

  • Při vedení jsou sví: „Hlavně se nesnažte kopírovat druhé,“ doporučuje Petr Vidmar. „Nová vedoucí pozice vyžaduje, abyste si našli svůj vlastní styl. Dobrý nadřízený nepodléhá stereotypním způsobům jednání a chování, to jej odlišuje od šéfa průměrného či špatného. Najděte si tedy čas, abyste objektivně zhodnotili, jak se chováte a jednáte. Pouvažujte o tom, jak se chováte jako nadřízený, když vyvíjíte na někoho tlak, když zaměstnance odměňujete a taky  jak je inspirujete. Mějte za cíl být jejich vzorem, který využívá své odborné znalosti k vedení a inspirování svého týmu.“
  • Jsou si vědomi toho, co vyvolává stres: Podle Petra Vidmara se vyplácí umět rozpoznat, co působí jako spouštěč stresu. „Jsme-li stresovaní, nejsou vždy naše rozhodnutí racionální, naopak můžeme reagovat emocionálně. Nicméně pokud víte, co u vás vyvolává stres, můžete své chování pozměnit a nenechat se vyvést z míry, jste-li stresové situaci vystaveni. Rovněž je důležité rozpoznat tyto spouštěče stresu u svého týmu, abyste mohli předvídat, jak budou jeho jednotliví členové reagovat, a pokud je to nezbytné, zasáhnout a pomoci.“
  • Snaží se o získání upřímné zpětné vazby: „Vedoucí pracovníci jsou často oklopeni „přitakávači“, kteří říkají, co chcete slyšet,“ upozorňuje Petr Vidmar. „Takže se snažte získat názor od někoho zasvěceného zevnitř i zvenčí společnosti, od někoho, komu důvěřujete a víte, že bude upřímný – takto získáte reálný obrázek o dané situaci. Tito lidé poukáží objektivně na to, co se skutečně děje, co je špatně a zda jste i vy součástí problému. 360stupňová zpětná vazba může rovněž přinést informace o tom, jaký mají členové týmu pocit z vedení.“
  • Myslí v globálním měřítku: „Vedoucí pracovníci dnes potřebují být schopni pracovat napříč různými kulturami. V našem globálním hospodářství se dobří manageři vyhýbají zjednodušenému pohledu – pokud nějaký přístup fungoval v jejich zemi, bude fungovat i v jiné. Citlivost pro kulturní odlišnosti je dnes důležitou kompetencí vedoucích pracovníků,“ říká  Petr Vidmar.
  • Pěstují sportovní aktivity: „Je možná těžké najít si čas, když se ujímáte nové funkce a jste odhodláni pracovat přesčas, abyste měli výsledky. Ale udržovat sebe i svůj mozek v dobré kondici přináší odolnost a posiluje rozhodovací schopnosti a efektivitu,“ tvrdí Petr Vidmar. „Dbejte tedy na dostatečný spánek a pravidelnou sportovní aktivitu. Budete lepším managerem, u něhož existuje menší pravděpodobnost, že bude dělat iracionální a emociální rozhodnutí.”

Této problematice se více věnuje poslední číslo časopisu o světě personalistiky a získávání zaměstnanců Hays Journal, který společnost Hays vydává dvakrát ročně. Chcete-li získat přístup k časopisu Hays Journal, navštivte prosím stránky www.hays-journal.com.