Kontaktního centra pro podnikatele další semináře, které pokrývají široké spektrum informací využitelných pro podnikání.

Odborné semináře povede opět lektor Martin Macura a témata budou následující:

Elektronická komunikace se státní správou (6. 5. 2014, 16:00 – 19:00) Jaké jsou právní předpisy, kdy se musí komunikovat elektronicky? To je hlavní otázka, kterou zodpoví lektor semináře. Posluchačům budou dále přiblíženy formy elektronické komunikace, přednosti a rizika elektronického podpisu a datových schránek a jejich rozšířené možnosti využívání. To vše bude doplněno příklady a zkušenostmi z praxe.

Jak začít podnikat? (13. 5. 2014, 16:00-19:00) Tento seminář je kompletním mixem informací pro začátek podnikání. V průběhu semináře lektor osvětlí důležitost podnikatelského záměru, jak zvolit vhodnou právní formu podnikání, zákonné povinnosti z pohledu účetnictví, daní a pojistného. Zmíněny také budou možné zdroje financování podnikání a základy z oblasti lidských zdrojů. 

Zaměstnávání zdravotně hendikepovaných osob (20. 5. 2014, 16:00 – 19:00) Zaměstnávání osob zdravotně hendikepovaných je dlouhodobě podporováno státem. Na této přednášce budou vyjmenovány legislativní podmínky, jaké má zaměstnavatel vůči hendikepovaným osobám povinnosti, jaké jsou státní podpory a daňové úlevy pro zaměstnavatele, pokud hendikepovanou osobu zaměstná.

Dotace pro podnikatele – jak a kde je získat (27. 5. 2014, 16:00-19:00) V rámci semináře budou posluchači seznámeni s pojmem dotace, poskytovateli dotací a problematikou žádosti o dotaci. Odborník na oblast dotací osvětlí proces hodnocení a realizaci projektu včetně spojených rizik i kontrolu a nejčastější chyby příjemců/podnikatelů.

Tipy a triky v personalistice (12. 6. 2014, 16:00 – 19:00) Jak vzniká a končí pracovní poměr? Jak vypadá správně napsaná pracovní smlouva a co vše musí obsahovat? Jak se liší zaměstnávání na DPP a DPČ? Lektor semináře zodpoví tyto a další otázky, součástí semináře je i interaktivní diskuse s přednášejícím.

Vstupné na jednotlivé semináře: 690 Kč (vč. DPH)

Registrovat na jednotlivé semináře se můžete na www.akcelerace-praha.cz