5. ročník Konference úspěšných žen, na kterém padesát mentorek seznamovalo na patnáct set českých žen, s tím, jak znát svoji hodnotu, jak ji správně prosazovat v zaměstnání, jak pracovat na sebeuvědomění i na svých kvalitách a jak vyniknout na trhu práce.

Akci pořádala nezisková organizace Business & Professional Women, kterou v roce 2010 založila Lenka Šťastná, bývalá vysoce postavená manažerka z Komerční banky, členka dozorčí rady ve firmách TOS Varnsdorf, Velveta nebo Chemotex.

Konference úspěšných žen je výjimečná tím, že úspěšné manažerky a podnikatelky nezištně a zdarma předávají své zkušenosti ostatním ženám.  Před pěti lety se na ní podílelo deset mentorek, letos jich bylo již padesát. Výměna zkušeností, která se stala nedílnou součástí, probíhá u kulatých stolů a je určena pro všechny aktivní ženy bez rozdílu věku (včetně studentek), které chtějí na sobě pracovat a sdílet svoje znalosti a zkušenosti s ostatními ženami – tj. chtějí být úspěšnými ženami.

„Zájem o účast na konferenci každým rokem roste. Zatímco loni se přednášek zúčastnilo tisíc žen, letos jich bylo patnáct set,“ říká Ing. Lenka Šťastná, prezidentka organizace Business and Professional Women Praha II., která konferenci pořádá. „Za posledních pět let, kdy konferenci pořádáme, se zvýšil jak zájem médií o problematiku rovných platů mužů a žen, tak i zájem velkých firem, které se snaží s tímto problémem něco dělat.“

Ženy V České republice totiž berou za stejnou práci o 22 % méně než muži, což nás řadí na jedno z posledních míst v Evropě. Cílem akce bylo na tuto situaci upozornit a vyvolat veřejnou diskuzi nad příčinami tak velkého rozdílu mezi platy právě v ČR, dát prostor pro výměnu zkušeností mezi firmami a také vytvořit příležitost pro vzájemnou podporu žen a jejich motivaci k dalšímu osobnímu rozvoji. O tom, že se skutečně jedná o významný společenský problém, svědčí i to, že akci podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Stejně jako v loňských ročnících se na akci podílelo mnoho atraktivních osobností – například Margareta Křížová, známá česká investorka a účastnice pořadu „Den D“, Rostya Gordon-Smith, jedna ze světově nejuznávanějších HR manažerek, Jitka Sedláčková, herečka a koučka rétoriky, Lucie Borhyová, moderátorka TV Nova, herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová a mnoho dalších velmi zajímavých žen – ukázat, že úspěšné ženy existují a mohou sloužit jako inspirace je jedním z cílů Equal Pay Day.