Navzdory dvěma silným vlnám na začátku a na konci roku 2021 jsou však patrné pozitivní změny. Firmy živě nabírají na otevřená pracovní místa, úspěšně implementovaly hybridní pracovní režimy kombinující práci z domova a z kanceláře, mzdy v roce 2021 mírně rostly a mnoho odvětví plánuje přidat svým zaměstnancům i v roce letošním, vyplývá z každoročního mzdového průzkumu kvalifikovaných profesí společnosti Hays.

Lockdown v první třetině roku 2021 v mnoha firmách způsobil zmrazení náborů a zaměstnání hledali obvykle pouze ti uchazeči, pro které to bylo nezbytné. Firmy věnovaly čas novému pracovnímu nastavení, adaptaci pracovního prostředí na nový styl práce, který, patrně již trvale, bude znamenat vyšší flexibilitu a větší poměr práce z domova. Léto, zlepšení epidemické situace a uvolnění restrikcí přineslo pracovnímu trhu nový nádech. Společnosti zintenzivnily nábory a vzrostla také aktivita uchazečů na pracovním trhu. Ne však dostatečně k tomu, aby dokázali pokrýt potřeby zaměstnavatelů. Výrazně tak vzrostla potřeba přímého oslovování kandidátů, headhunting už tedy není náborovou metodou využívanou výhradně pro top manažerské role, stále častěji se tímto způsobem obsazují i role operativní.

„Problém s nedostatkem uchazečů napříč profesemi se v roce 2022 s největší pravděpodobností nezmírní. Potřeba kandidátů na volná místa bude velká a v mnoha odvětvích způsobí další tlak na urychlování automatizace – nejvíce v oblasti výroby a logistiky. Navýšit počet zaměstnanců plánuje dle průzkumu 56 % společností, dalších 14 % pak nábory zváží dle situace v průběhu roku,“ uvádí Sándor Bodnár, výkonný ředitel HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

Mzdy na kvalifikovaných pracovních místech v loňském roce mírně rostly, v průměru o 3-5%. „Stále platí, že největší šanci na vyšší mzdu mají dlouhodobě poptávané – aktuálně například v online marketingu, operativní finanční role, experti ve výzkumu a vývoji, IT profese. Na individuální bázi pak mohou být nárůsty mezd vyšší, v průměru o 15 %, v závislosti na urgenci zaměstnavatele a typu pozice. V letošním roce můžeme očekávat z důvodu nedostatku pracovních sil, ale také rostoucích spotřebitelských cen a tím tedy i inflace, zvýšený tlak na růst mezd. Společnosti však nejčastěji plánují navyšování udržet na aktuální úrovni, tedy nepřevyšující 5%“, komentuje výsledky průzkumu Sándor Bodnár.

Lze však předpokládat, že vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji a zejména růstu inflace v posledních týdnech není téma růstu mezd pro rok 2022 uzavřenou kapitolou.

Průzkum zaměstnavatelů, říjen 2021, 511 respondentů (firem)

Zdroj: HAYS