Automaticky se stal členem společenství vlastníků. Záhy ale zjistil, že pouze na schůze, které musí každé SVJ uskutečnit jednou za rok, aby vyhovělo liteře zákona, nemá žádnou šanci řešit se sousedy náležitosti související se společnými prostory a správou domu. Panelák přitom vyžaduje údržbu – jedná se o budovu postavenou v 70. letech minulého století a tu a tam někam zatéká nebo je třeba opravit výtah.

Občasné zprávy o tom, co se ve společenství děje, získává pan Rohlínek z nástěnky umístěné ve vestibulu, kam předseda výboru SVJ čas od času vyvěsí nějaké informace. Jedná se ale o zprávy velmi kusé a málokdy vydrží na nástěnce dostatečně dlouhou dobu. Pan Rohlínek rád a často cestuje, nejen pracovně, ale také soukromě.

Mnohé zprávy výboru ho proto nezastihnou, takže je takzvaně mimo obraz. Sousedka z druhého patra na něho už několikrát nevraživě pohlížela, protože nestihl včas nahlásit počet nájemníků svého bytu, k čemuž byl vyzván právě na vývěsce.

Minulý měsíc trávil pan Rohlínek v zahraničí, takže mu unikla informace, že místopředseda výboru bude vlastníkům rozdávat vyúčtování plateb za předchozí rok. Protože si ho nevyzvedl, poslali mu ho v doporučeném dopise. Po návratu z pracovní cesty musel na poštu, což byl další problém: ta má totiž otevřeno jen ve všední dny v době, kdy je pan Rohlínek v práci. Musel si tedy vzít dovolenou, aby mohl vyúčtování vyzvednout a zaplatit nedoplatek včas.

Spoustu nepříjemností si mohli společenství i pan Rohlínek ušetřit, kdyby používali server Sousede.cz, který nabízí možnost komunikace mezi členy družstva. A kdyby si ještě pořídili aplikaci Miniweb, kterou provozovatel nabízí až do konce letošního září zdarma, a obě služby jednoduše provázali, nástěnku v přízemí paneláku by už nepotřebovali. Pomocí internetu lze totiž zveřejnit, editovat a sdílet veškeré dokumenty – a ty, které jsou určeny jen členům SVJ, jsou dokonce přístupné jen po zadání hesla.

Zdroj: www.sousede.cz