avšak na rozdíl od ní nepotřebuje moderátora a všechny nápady se ihned zaznamenávají a prezentují písemně.

Běžně metoda probíhá tak, že všichni účastníci obdrží papír s několika otázkami (ideálně 2-3) a mají limitovaný čas, během kterého sepíší návrhy řešení problematiky. Poté předají papír sousedovi, který připraví své návrhy a nebo dále rozpracuje již zmíněná řešení. Cvičení končí v momentě, kdy všichni účastníci měli možnost písemně zaznamenat svůj názor.

Brainwriting prošel mnohými obnovami a má tak mnoho podob.

Kolotočový brainwriting

Místo přesně stanoveného počtu nápadů zapisují účastníci v průběhu 3 minut všechny nápady, které stihnou zapsat. Kolotočový brainwriting je vhodné využít především v nejranějších fázích projektu, kdy se teprve hledá zaměření.

Brainwriting pomocí flipchartů

Do místnosti postavte hned několik stojany s flipcharty, nebo rozvěste velkoformátové papíry a na jednotlivé papíry můžete nadepsat témata. Poté účastníkům stanovte téma a dejte jim prostor.

Brainwritingový zápisník

Metoda vhodná při delších setkáních, během kterých probíhají různé aktivity, například celodenní či vícedenní akce. Každý z účastníků dostane zápisník, do kterého zápisníku zapisují vše, co je během setkání napadne. Na konci akce moderátor zápisníky vybere, sepíše všechny nápady a vyhodnotí je.

Post-in brainwriting

Místo papíru se používají slavné post-itky, tedy barevné lístečky, které se po dokončení první části sezení uspořádají podle různě nastavených kritérií. Zásadní je, že na jeden lísteček patří vždy jen jediný nápad

Martina Mlsná