Konference se především zaměřuje na manažerské rozhodování za nejistoty. Ta je tvořena menší předpověditelností a dynamičností situací, ve kterých se nacházíme.

  • Jak pracujeme s nejistotou? Obvykle potřebujeme uplatňovat intuici jakožto koncentrovanou zkušenost a zároveň nelineární myšlení.
  • A jak rozvíjíme svou intuici? Jak se nám daří předvídat?
  • Za nejistoty taktéž podstupujeme větší  rizika. Posouváme si hranice přijatelného rizika? Co dělat, když každé rozhodnutí je špatné?
  • S každým rozhodnutím se učíme. Učí se i lide kolem nás. Jaké bylo moje nejtěžší manažerské rozhodnutí? Jaká klíčová rozhodnutí vytváří můj manažerský příběh?
  • V řadě organizací snižují těžiště rozhodování a vytváří větší prostor pro odpovědnost každého. Jsme v našich organizacích připraveni vzít si větší odpovědnost? Přestal již čas chodit si pro svolení a nastal čas chodit si pro odpuštění?

Více informací na stránkách www.motivp.cz