Lektory jsou však koně. Jedná se o nový přístup k vedení lidí, skupin a týmů s důrazem na osobnostní rozvoj a přirozené vůdcovství. Metoda se využívá pro týmové workshopy s koňmi pro skupiny managementu a individuální koučink.

Tato metoda se v Evropě používá od počátku devadesátých let, od roku 2009 se nová forma školení dostala i do Čech. Společnost Horse Made je nyní jediný český licencovaný zástupce.

Základem metody je využití koně jako katalyzátoru zprostředkování okamžité zpětné vazby přístupu člověka k vedení. Koně nezajímá vaše postavení či prestiž, ale to jací jste.Tato metoda není o koních, je o lidech. Unikátním přínosem této metody je možnost si na vedení hrát. Hrou s koněm totiž objevíme své přirozené silné a slabé stránky. Následný rozbor je veden vždy pozitivní zpětnou vazbou. Kůň reaguje transparentněji a rychleji než člověk, a v případě nepochopení čeká na další možnost porozumět.
Dalším výjimečným přínosem metody je možnost vyzkoušet si změnu svého přístupu a zažít tak okamžitou zpětnou reakci v bezpečném prostředí workshopu. Koně jsou nároční na pocit respektu a bezpečí. Dalším jedinečným přínosem metody je posilování oboustranné srozumitelné komunikace založené na principech respektu a důvěry. Při tréninku je kladen důraz na neverbální komunikaci, přirozenost, intuici, důvěru a respekt. Koně si všimnou každého našeho zaváhání, projevu nejistoty.

Rozlišujeme dva druhy  získání informací. Informaci můžeme získat učením, nebo zážitkem. Informace získané zážitkem máme uloženy hlouběji. Vzděláváním s asistencí koní posilujeme právě tuto část mozku.

Ideální doba školení jsou dva dny s počtem účastníků 6 – 8 osob. Během školení se střídají  praktické a teoretické bloky, interakční hry a následný rozbor. Důležitou roli hraje domácké a klidné prostředí farmy a po celý trénink je účastníkům dopřáván komfort času, především při interakčních hrách.

Tréninky mají různá zaměření, ale základ zůstává vždy stejný, „přesvědčit“ koně aby dělal to chcete vy a získat tak zpětnou vazbu od koně, sám od sebe a od ostatních účastníků.
Například: S koněm si dokážete odpovědět na to, zda-li umíte ostatním ukázat respekt, sdělit jasné zadání a cíl. Zda-li dokážete také projevit důvěru, pochvalu.

Další možností jsou týmové tréninky, které slouží k posílení celého týmu spolupracovníků. Účastníci mají možnost uvědomit si své místo v týmu.

Rozhovor s Renátou Foldynovou, lektorkou Horse Made

Dá se pracovat i s lidmi, kteří mají z koní strach? Podaří se jim ho během tréninku překonat?

Ve své praxi a praxi svých kolegů jsem se častokrát setkala s účastníky, kteří mají z koní respekt, někdy až strach. Je nutné podotktnout, že nikdo v průběhu tréninku není k ničemu nucen. Učení s koňmi probíhá i na úrovni pozorování, ale je zajímavé, že žádný z těchto účastníků dlouho u pouhého pozorování nevydržel. Pozorováním chování koní a inspirací od ostatních šli do interakčních her taky. Dokázali překonat svůj strach, změnit svoje přemýšlení a koně to poznali. Výsledky těchto účastníků jsou častokrát „beroucí dech“.

Jsou koně speciálně vychováváni pro tuto metodu?

Nejedná se o žádný speciální výcvik vychovávání koně. Jedinou podmínkou je, že vztah koní k člověku nebyl za jejich život narušen či zlomen. Příprava koní k tréninku se týká pouze bezpečnosti, koně nejsou k ničemu cvičeni a už vůbec ne nuceni. Naopak, důraz je kladen na jejich otevřené „koňské“ chování a myšlení.

Baví to koně?

O koních se toho dočtete a dozvíte spoustu, ale jedna informace je velmi opomíjena. Koně umí pomáhat. Mají vrozený talent k tomu poznat komu pomoci, kdy a jak. Je jen na nás, jestli tu pomoc využijeme. Může se stát, že nabídku pomoci nepoznáme ani na poprvé, ani na podruhé, ale pobytem vedle koní na to dříve nebo později přijdeme. Lidé často odpouští, aby druhému dali další šanci, koně takové myšlení neznají.

Kdo má o kurzy největší zájem?

Z komerčního hlediska jsou hlavními zájemci větší korporace a ti, kteří o takovém druhu vzdělávání slyšeli od svých zahraničních mateřských firem. Z hlediska vyspělosti firem jsou to především ty, jejihž atmosféra spolupráce je založena na důvěře a otevřené komunikaci, které podporují ve svých lidech kreativitu, přirozenost a motivaci.

Jaké jsou ohlasy?

Ohlasy účastníků na vzdělávání s koňmi jsou bez výjimky pozitivní. Účastníci vymění školící místnost za pískovou halu a partu lektorů-koní a posouvají se krok za krokem interakčními hrami k lepšímu poznání sami sebe a ostatních. Takový společný zážitek tým neuvěřitelně sbližuje a účastníci skutečně odjíždí plní motivace zpět do svých pracovních a osobních povinností. Je zajímavé, že si mnoho účastníků do detailu vybaví okamžiky a pocity z takového tréniku třeba i rok po jeho absolvování. O kterém jiném manažerském tréninku to mohou říct? Je to proto, že koně nekomunikují s našimi mozky, ale s našimi srdci.

Jak a komu kurzy nabízíte.

Horse Made s nabídkou této unikátní a zcela nové metody vznikl teprve v roce 2009, takže hlavní důraz je v tuto chvíli kladen na šíření povědomí o existenci metody. Rozhodli jsme se nejít masivními letakovými a telefonními kampaněmi, ale cestou publikování o existenci metody HAE, o evropské asociaci EAHAE a o tom, jak umí koně vzdělávat.

Dalším zdrojem získání informací je www.horsemade.cz .

Autor: Klára Antošová, Hays Czech Republic

Jak jednat s obtížnými lidmi?