Co se dá dělat, když jste odkázání na stav silnic a veřejnou hromadnou dopravu? Jak na tyto potíže pamatuje legislativa?

Když podobná situace nastane, je Vaší povinností se co nejdříve spojit se zaměstnavatelem, seznámit jej se situací a společně se domluvit na postupu.

V případě, že dojde k takové situaci, která je neřešitelná (nemusí se jednat jen o námrazu, ale například o povodně), jde o překážku v práci na straně zaměstnance a v takovém případě má zaměstnanec právo na neplacené volno na nezbytně dlouhou dobu. Zaměstnavatel tedy nemůže trvat na tom, aby zaměstnanec do práce dorazil a nemůže být ani pokutován.

Avšak – pokud se situace dala předvídat (odstávka dopravy byla předem byla ohlášená), na volno zaměstnanec nárok nemá.

Přestože je volno neplacené, zaměstnavatel může trvat na předložení omluvenky – od dopravního podniku a také zaměstnanci může nabídnout nadpracování volna.

Pokud nemůže zaměstnanec pracovat z důvodu zpoždění subdodávky způsobené ledovkou či výpadkem elektřiny, má nárok na náhradu mzdy ve výši 80%. Se svým souhlasem může být převeden na jinou práci.

Pokud je zaměstnavatel postižen přímo ledovkou, pak zaměstnanci náleží 60 % mzdy. To však neplatí, pokud ho zaměstnavatel přeloží na jinou práci, s čímž musí zaměstnanec souhlasit.

Při bezprostředním nebezpečí způsobeném ledovkou může být zaměstnanec přeložen na nezbytnou dobu i bez svého souhlasu k odstraňování škod.