Ale protože jenom na základech žít nejde, podstatnější a také delší část svého bytí člověk naplní prací. Respektive zaměstnáním. V něm tráví dvě třetiny dne, toho se týká šedesát procent starostí, to je jednou z věcí, která zásadně ovlivňuje naše pravidelné konání, životní styl a sociální postavení.

Jenže zatímco studium je ve svých principech věc v podstatě pevně daná a po úspěšných přijímacích zkouškách tak většinou následuje nástup do prvního ročníku, pracovní proces je řízen jinými pravidly. Mnoho z těch, kteří toužili po studiích dobýt svět, tak čeká brzy bolestivé vystřízlivění.

Nezaměstnanost pro mě byla vždy termínem, o kterém jsem od mnoha lidí slyšel, ale o jehož existenci jsem moc nevěděl. Ve svém rouhání jsem někdy zašel až tak daleko, že v pubertálních letech, zavánějících punkem a rebelií, mi přišla reálná i myšlenka, že je jakousi abstrakcí vymyšlenou na strašení studentů. Jakoby v dnešním světě  bylo možné nesehnat práci. Nabídek všeho druhu jsou plné katalogy, internet, reklamní letáky rozdávané na ulicích i plakáty rozvěšené po ohradách a kdo chce, ten si nějaké zaměstnání najde.

V pozdějších letech se ale ukázalo, že realita je poněkud jinde, inzerovaná pozice nemusí být vždy naplněna a na rozesílání žádostí o přijetí a následné čtení zamítavých vyjádření člověk potřebuje silnou náturu. A především, že bez známých, kteří vás mohou na pracovní místo doporučit, budete při hledání zaměstnání jen velmi těžko úspěšní.

I když to zní zvláštně, český pracovní trh skutečně stojí na osobních doporučeních. Pozice, která v inzerátu vypadá podle požadavků nedosažitelně, může být reálná. Stačí jen znát správného člověka. Podobným způsobem se zaplní až 80% pracovních míst a dobré kontakty jsou tudíž při hledání práce důležité. Díky nim totiž můžete dostat příležitost ukázat svoje schopnosti.

Tituly ze tří vysokých škol, z nichž dva jste v CV raději nepřiznávali, protože jste se báli překvalifikovanosti, najednou mohou mít opět cenu. Význam studií se tedy rozšiřuje. Nejen, že při nich získáte vzdělání a odbornosti, ale také si můžete vytvořit dostatečně široký okruh známých a spolužáků, kteří vám v budoucnu mohou pomoci. Ve škole zkrátka skutečně položíte kompletní základ svého budoucího profesního života.

Autor: Petr Kozlíček