Činnost galerie byla v obnovených prostorách zahájena 1. ledna 1994 a za tuto nepříliš dlouhou dobu si již vytvořila pevnou pozici na naší výtvarné scéně.

Především v poslední době to vypadá, jako kdyby se kurátoři výstav v ní pořádaných shodli na jednotném tématickém duchu, kterým budou drásat zástupce názoru, že státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky by měla být svým způsobem konzervativní.

Prvním z korálků v na šňůře značně kontroverzního náhrdelníku, kterým se Rudolfinum ozdobilo, byla výstava nazvaná „Decadence Now! Za hranicí krajnosti“. Ta měla zahájení v září 2010 a obsahově se zaměřovala na apokalyptický pocit krize a zmaru v naší společnosti, podněcující zájem o temnou stránku lidské duše i světa.

Pokračováním, vyrážejícím dech, pak byla výstava s příznačným názvem „Kontroverze“, která lákala davy lidí o rok později a zabývala se právní a etickou historií fotografie. Do třetice všeho kontroverzního pak je rozhodně momentálně probíhající výstava fotografií „Tak pravil LaChapelle“, která je první retrospektivou tvorby tohoto umělce a zaujímá tak výjimečné postavení. Výstava představuje reprezentativní soubor LaChapellových děl, mapuje všechny důležité etapy jeho uměleckého života.

Důraz je ale kladen především na díla z posledních let, kdy LaChapelle téměř opustil prostor módy a reklamy, aby se vrátil ke svým uměleckým počátkům a k volné tvorbě. Nejen fanouškům díla Davida LaChapella se tak nabízí jedinečná možnost spatřit většinu jeho významných fotografií, včetně monumentálních děl „Potopa“ nebo „Prám iluzí běsnící ku pravdě“.

Tak pravil LaChapelle

7. 12. 2011 – 26. 2. 2012, Galerie Rudolfinum