kterého dosahují šířením reklamního vysílání či otiskováním reklamy.

Proto, aby mělo smysl takové šíření reklamy, snaží se komerční média získat co nejvíce diváků, posluchačů, čtenářů. Tedy tváří se, že jejich hlavním cílem je konzumenty bavit, ale není tomu tak. Jejich hlavním a jediným cílem je šíření reklamy. Např. při vysílání oblíbených filmů či sportovních přenosů na komerčním televizním kanálu se pohybuje cena reklamy (za odvysílání 30 sec. TV spotu) v úrovni stovek tisíc korun.

Velmi pečlivě je zkoumána sledovanost (vysílací čas, kdy se dívá nejvíce lidí, se nazývá „prime time) a vysílání reklamy v tomto čase je nejdražší. Tímto časem je pochopitelně čas kolem hlavního večerního zpravodajství. Proto tak televize navzájem bojují o svůj čas pro večerní zprávy – aby získaly co nejvíce diváků, kterým by pak mohly vysílat reklamu. (Ze zřejmých důvodů je současnou zákonnou úpravou vysílání reklam omezeno na 12 minut v hodině – 2 x 6 minut.)

Obdobně pracují se svými posluchači komerční rádia a zcela analogicky platí podobné principy i pro čtenáře tištěných médií – novin a časopisů.

Komerční (soukromá) média získávají finanční prostředky především z reklamy. Je nutno si tedy uvědomit, že zpravodajství komerčních stanic není zpravodajstvím v pravém slova smyslu – tedy cílem zpráv není poskytnout posluchači či divákovi pravdivé a úplné informace. Toto zpravodajství se nazývá odborně „infotainment – tedy doslova informační zábava, která je vysílána s cílem získat co nejvíce diváků či posluchačů, a hned před a po zprávách vysílat drahou reklamu.

Mezi komerční (reklamní) média patří i ostatní typy nosičů reklam, se kterými se běžný spotřebitel setkává prakticky na každém kroku a již jej její přítomnost nepřekvapuje a reklamu vnímá jako běžnou součást prostředí. Nikoho nepřekvapuje, že na ledové ploše při hokejovém zápase mistrovství světa, stejně jako na plotě jediného místního tenisového kurtu v malé vesnici, je možno vidět reklamu.

Ano, každé místo, kde se shromažďují či pohybují lidé – potenciální klienti, je možno využít pro reklamu a výčet všech reklamních nosičů by byl velmi rozsáhlý. Billboardy, megaboardy, citylighty, plakáty, letáky, LED obrazovky, transparenty, …

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.