psychologa svědčí jednak o neustávající naléhavosti problematiky deprese, jednak o stále platné terapeutické hodnotě textu, který se snaží poskytnout odborné rady jak lidem, kteří sami trpí depresí, tak těm, kteří stojí blízko někoho, kdo se do deprese propadá.

Důraz je přitom kladen na metody „svépomocné“ psychoterapie, vycházející z odborných kognitivně orientovaných studií.

název: Jak zvládat depresi

podtitul: 3., aktualizované a rozšířené vydání

autor:  Křivohlavý Jaro

ediční řada: Psychologie pro každého

prodejní cena včetně DPH:  249 Kč

-          Příčiny a znaky deprese

-          Současná léčba

-          Jak pomoci sám sobě

-          Jak pomoci svým blízkým

Vedle zmíněných psychoterapeutických postupů publikace neopomíjí ani analýzu příčin vzniku deprese a s ní související doporučení, „jak zdravě žít“, abychom se do deprese nedostali. Autorský přístup Jaro Křivohlavého je unikátní svým duchovním přesahem k tématu naděje a odpuštění jako nebiologické součásti léčby.

název: O otcovské roli

podtitul: Význam otce v rodině

autor:  Novák Tomáš

ediční řada: Psychologie pro každého

prodejní cena včetně DPH:  199 Kč

-          Historické proměny otcovské role

-          Moderní „nový otec“

-          Střídavá porozvodová péče o děti

-          Rizika paternální deprivace

-          Syndrom zavržení otce

Mužská identita potřebuje vzory. S jakými vzory se budou identifikovat dnešní děti? Jak se historicky proměnila role otce? Těmito otázkami se ve své knize zabývá psycholog Tomáš Novák. Všímá si toho, jak do chování otců zasahovaly dobové okolnosti (válka, totalita), ale především popisuje zajímavý současný psychologický a sociologický trend – soumrak patriarchálních otců a úsvit takzvaného nového otcovství.

Moderní nový otec se významně angažuje ve výchově svých dětí, ve srovnání s autoritářstvím tradičních otců disponuje schopností demokratického řešení sporů, role „vůdce“ se mění v roli partnera, který se stále více inspiruje mnohými původně mateřskými dovednostmi. Bohužel i současní otcové jsou konfrontováni s rodinnými problémy, autor proto nabízí i psychologický pohled na téma střídavé porozvodové péče, syndrom zavržení otce a rizika paternální deprivace.

www.grada.cz