Žádný právní předpis ženě nestanoví lhůtu, v jaké musí své těhotenství oznámit zaměstnavateli.

V rámci dobrých vztahů se zaměstnavatelem je vhodné učinit tak co nejdříve. Vhodné je tuto skutečnost oznámit na konci prvního trimestru, kdy je těhotenství potvrzené.

Zaměstnavatel tak bude mít dostatek času, aby za vás našel náhradu nebo tomu přizpůsobit organizační strukturu ve firmě. Těhotenství s sebou nese některá omezení, která zaměstnavatel musí respektovat.

Zamyslete se i nad tím, jakou práci vykonáváte a zda rizika, která plynou z vaší práce nemohou poškodit vaše nenarozené dítě. Je vaše pracovní prostředí bezpečné a slučitelné s vaším těhotenstvím?

Přizpůsobit se vašemu stavu ukládá zaměstnavateli § 238 odst. 2 a 3 zák.č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Ze zákoníku práce pro vás vyplývá i určitá ochrana a úleva. Nesmíte být zaměstnávána pracemi, které ohrožují její mateřství, a těhotná zaměstnankyně dále nesmí vykonávat práce, k jejichž výkonu není podle lékařského posudku způsobilá.

Také samozřejmě máte právo požádat o volno, když odcházíte k lékaři nebo na jakékoli vyšetření.

Než těhotenství oznámíte, předem si promyslete i to, jak dlouho máte v plánu být s dítětem doma. Zaměstnavatel určitě přivítá vaši otevřenost, se kterou bude moct počítat. Pokud to bude ve vašich silách, nabídněte vedení možnost pracovat z domova na zkrácený úvazek.

Kdy nastoupíte na mateřskou? Pokud bude těhotenství slučitelné s vaším pracovním výkonem a pokud nebudete mít žádné zdravotní komplikace, na mateřskou dovolenou se nastupuje od začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu.

Sandra Špačková