či práci ve společnosti uchazeči netrpělivě čekají, zda se někdo ozve. Doba, za kterou se vám personalista ozve se velmi liší, nejčastěji je to během jednoho týdne. Nezapomeňte, že je klíčový první kontakt, což bývá zpravidla telefonát.

Co vše můžete čekat? Kromě standardních postupů jsou v poslední době společnostmi prosazovány inovativní metody efektivního získávání relevantních informací o uchazečích. Nejčastější jsou stále klasické telefonické rozhovory, kdy se personalista snaží získat doplňující informace o kandidátech, na jejichž základě se rozhodne o pozvání na pohovor. Dalšími metodami jsou dotazníky, které kandidáti vyplňují online z domova. A v neposlední řadě to mohou být také video dotazníky, tedy aplikace, kde jsou předvoleny otázky, na něž kandidát odpovídá před webovou kamerou snímající jeho/její reakce online.

Společnosti jde samozřejmě o to, aby na obsazovanou pozici vybrala skutečně relevantní kandidáty.
„V případě, že se po tomto prvním kontaktu nedostanete k osobnímu pohovoru, nezoufejte. Především na začátku výběrového řízení se velmi často stává, že společnost vybírá vhodné uchazeče dle velmi přísně nastavených kritérií. Jejich požadavky se mohou s časem vyvíjet, již za pár týdnů mohou mít juniornější či seniornější pozici, na niž budou Vaše zkušenosti přesně odpovídat. Je tedy vhodné zanechat dobrý dojem i po krátkém předběžném telefonu.” Upozorňuje Lucie Žáková, konzultantka divize Office Professionals, HAYS Czech Republic.

V případě, že vaše odpovědi splňují očekávání, budete pozváni k osobnímu setkání. I tato pozitivní zpráva může v mnohých uchazečích překvapivě vyvolat paniku. V každém případě je nutné nepodcenit přípravu: prostudujte si internetové stránky společnosti, zjistěte si veškeré možné informace o jejích výsledcích, situaci, konkurenci. „Rozhodující je detail, informovaností určitě zapůsobíte, kdežto bez jakýchkoli znalostí rozhodně neuspějete!”, dodává Lucie Žáková z Hays. Nezapomeňte se také znovu podívat na informace, které jste posílali o sobě. Zopakujte si, co jste uvedli do životopisu a motivačního dopisu, naučte se sami sebe prezentovat a zvolte také otázky, na něž byste se v průběhu pohovoru chtěli zeptat. Nikdo neočekává, že na dané pozici zůstanete do konce své profesionální dráhy, ale rozhodně se připravte na to, jak odpovědět v případě, že se personalista zeptá na vaše profesní cíle a kariérní plán.

A jak na pohovor? Hlavně přijďte včas, počítejte raději s časovou rezervou. Často bývají kandidáti obětí trémy a není třeba se zpožděním znervózňovat o to více.

Při přípravě na pohovor nesmíme podcenit ani oblečení. Oblečení hraje významnou roli při vytváření prvního dojmu. Při samotném pohovoru se soustřeďte a odpovídejte na verbální i neverbální signály člověka, s nímž hovoříte. Buďte věcní, struční a trpěliví. Každou otázku vítejte jako možnost „prodat se”. Je důležité být komunikativní, ale ne příliš upovídaní.

Pracovní pohovor je dialog dvou navzájem si rovných stran. Tak jako zaměstnavatel vybírá nejvhodnějšího uchazeče pro svou společnost, vy si vybíráte, zda vám tato společnost nabízí perspektivu. Je důležité uvědomit si, jak společnost působí na vás a zda si skutečně umíte představit být součástí dané kultury. Nenechte se zaskočit tím, že často bývají součástí pohovoru testy a to jak jazykové, tak technické, či logicko-analytické. Na pohovoru jste zkrátka zahrnuti různými typy otázek a stejně tak máte prostor ptát se i vy. Jde přeci o to, aby nejen personalista, ale také uchazeč odcházel s pocitem, že má jasné představy o budoucí spolupráci.

A co když se jedna nebo druhá strana rozhodne spolupráci nenavázat? Berte to také jako posun a získání zkušeností. Hledání práce a kariéry je jak se říká běh na dlouhou trať a je jen na vás kdy a jak ho dokončíte.