Často však nejsou semináře vedeny tak, aby na nich účastníci, neplýtvali časem a byl ku prospěchu věci. Jak by měla vypadat struktura semináře, aby obsahoval vše, co by měl? Přečtěte si v praxi osvědčené rady.


Představení a úvod

Lektor by se měl nejprve představit skupině, seznámit je se svými zkušenostmi, kvalifikací a zaměřením. Všichni účastníci by se měli vzájemně seznámit, o což by se měl zábavnou formou postarat lektor.  Osvědčilo se seznámit účastníky s procesem vzdělávací akce, programem či metodami práce a hned na úvod se domluvit na oslovování a pravidlech –zda si budou tykat či vykat apod.

Lektor by měl téma uvést do souvislostí s praktickými potřebami účastníků. Popsat, co se bude dít a proč, sdělit jim, jak dlouho to bude trvat a jaký z toho budou mít užitek.

Přednáška a motivace

Lektor by měl přednést potřebné informace, ideální je kombinace mluveného slova se zajímavými podklady. Dobré je body vizualizovat (např. do prezentace). Důležité je nakonec shrnout základní prvky teoretické části, jejich přínos a motivovat účastníky k nácviku.

Trénink

Trénink by měl by obsahovat kamerový záznam a k němu i zpětnou vazbu. Neuškodí zdůraznit výhody zpětné vazby z kamerového záznamu – většina lidí má totiž před kamerou blok. Trénink pomáhá motivovat účastníky k debatě, aby sdělovali své dojmy, ptali se a vzájemně spolupracovali. Nebojte se jít více do hloubky, aby měli účastníci na konci takového tréninku pocit, že dané věci skutečně rozumí.

Ověření znalostí a závěr

Aby nebyla doba strávená na semináři ztrátou času, je třeba na konci ověřit nové znalosti. Jak na ověření? V praxi se osvědčily soutěže, kvízy, testy aj. Důležité je shrnout klíčové body. Lektor by měl zdůraznit jejich užitek pro účastníky.

Aby se na závěr odlehčilo, je dobré si na konci zahrát hru či rozesmát účastníky vtipem. Samozřejmě poděkovat za práci a ocenit účastníky. Rozdat osvědčení, certifikáty, dárky, upomínkové předměty a počkat, až se všichni sbalí a odejdou nebo je vyprovodit osobně z učebny.

Sandra Š.