Při rozhodování o kandidátech pomohou reference. U některých společností se  dokonce ověřují reference na každého přijímaného zaměstnance. U většiny se reference zjišťují pouze u náročných nebo specifických pozic typu teamleader, manager, obchodní role. Někdy tuto možnost využije zaměstnavatel, pokud má obavy, za jakých okolností kandidát odešel z předchozího zaměstnání

Pravidla ověřování reference

Pokud si zaměstnavatel chce ověřit reference, musí to učinit transparentně. Tzn. Kandidáta požádá o  2  – 3 kontakty, které by mohl personalista kontaktovat. Často je požadavek na jeden kontakt na managera a druhý na člena týmu. Každému pak personalista klade jiné otázky.

Reference se zjišťují po telefonu, většinou se domluví konkrétní datum a čas, kdy ověření dojde. Struktura otázek se liší firma od firmy, pozice od pozice. Pokud má budoucí zaměstnavatel nějaké pochybnosti, otazníky, vidí nesrovanalosti v životopise, může být právě toto předmětem získání reference. I to je jeden z důvodů, proč se nevyplatí kandidátům na pohovoru lhát.

Může se stát, že nám daná osoba odmítne dát reference na našeho kandidáta. Má na to právo. Zaměstnavateli tedy zbývá pátrat dále nebo reference nepožadovat.

Ověřování

Pomocí reference ověříme vhodnost uchazeče o zaměstnání. Ověření se nemusí týkat pouze jeho vědomostí a pracovních zkušeností I toho, jak se chová v týmu, nebo například jak reaguje ve stresových situacích. Díky referencím získá personalista celistvou představu o kandidátových dovednostech, pracovních návycích a jeho povaze. Také mohou být významným faktorem při rozhodování mezi několika kandidáty.

Příklady otázek:

Na jakém projektu jste spolu pracovali a jak dlouho?

Jak reagoval, když se objevil nějaký problém?

Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?

Jaká byla jeho role v týmu?

Jak ho vnímali ostatní členové týmu?

Přijmul  byste ho znovu na danou pozici?

Doporučil byste ho na námi obsazovanou pozici?


Klára Antošová, Hays Czech Republic

Předchozí díl