Předchozí díl. Trh personálních agentur je v České republice velmi roztříštěn a zorientovat se v něm je pro mnoho uchazečů i klientů často nesnadný úkol. Používání externích zdrojů při vyhledávání nových zaměstnanců je však zcela běžný postup, který má své opodstatnění.

Jaké výhody přináší spolupráce s agenturou zaměstnavatelům?

Toto je otázka, na niž se ptají nejen zaměstnavatelé, ale také uchazeči, kteří zvažují, zda jim spolupráce s agenturou bude skutečně přínosem.

Zaměstnavateli šetří spolupráce se zkušeným konzultantem personální agentury primárně čas a náklady na inzerci. Nalezení vhodného uchazeče není otázka jednoho dne a zkušený HR Manager má ve své agendě mnoho dalších úkolů, procházení desítek životopisů, které dostane v odpověď na inzerovanou pozici může jednoduše přenechat odborníkům. Agentura se zaměřuje pouze na vyhledávání vhodných kandidátů a díky kontinuálnímu setkávání se s uchazeči s konkrétní zkušeností dokáže zkušený konzultant velmi dobře určit, který kandidát má dostatečné zkušenosti, jak zapadá do prostředí které společnosti a jaká je pravděpodobnost, že najdeme ještě o kousek lepšího kandidáta, pokud výběrové řízení odložíme o měsíc, či naopak, jaká je pravděpodobnost, že v následujícím měsíci zcela jistě nenajdeme uchazeče, který vyhovuje daným požadavkům na 100% a je okamžitě k dispozici.

Díky spolupráci s agenturou pak může HR, či liniový manažer, vybírat jen z několika doporučených, předvybraných kandidátů, kteří splňují technické požadavky, a zbývá již jen zaměřit se čistě na hledání vhodné osobnosti, která bude dobře zapadat do týmu. Celý náborový proces je tak výrazně urychlen. Klient má navíc od konzultanta aktuální informace o situaci na trhu, a dostane také zpětnou vazbu, jak na jeho nabídku reagují uchazeči, zda nadšeně, nebo bude nutné upravit nabízené podmínky atp.

Spolupráce s personální agenturou je výhodná pro obě strany, uchazeče rozhlížejícího se po pracovních příležitostech, i pro klienta, který hledá novou posilu pro svou společnost. Ideální je dlouhodobá spolupráce, kdy konzultant velmi dobře zná situaci v dané společnosti a dokáže hbitě reagovat na její potřeby, nebo dokonce předem upozorňovat na vhodné talenty, kteří perfektně odpovídají firemní kultuře klienta.

Petra Fojtíková
Team Leader divize Accountancy & Finance

Hays Czech Republic, s.r.o.