První osobou, která vidí můj životopis, je personalista, případně můj potenciální budoucí přímý nadřízený. První dojem z mého životopisu musí být vynikající.

Životopis přesně odráží nejen Vaše zkušenosti, ale také Vaši osobnost. Rozhodně patří do textového dokumentu, určitě nemá být zpracován jako tabulka v MS Excel. Rozsah Vašeho CV záleží na Vašich zkušenostech, ke každé pozici patří i komentář, ideální je i krátký popis společnosti. Veškeré informace by však měly být stručné a výstižné, nejlépe v bodech. Je dobré zamyslet se nad vlastními úspěchy a pokud stojí za zmínku, nebo jsou důležité pro konkrétní pozici, o kterou se ucházím, určitě je vhodné je v CV také zmínit. U absolventů se předpokládá CV na jednu stránku, u zkušených profesionálů se očekávají dvě stránky, tři stránky jsou ještě přijatelné maximum.

Vedle úpravy je samozřejmě neméně důležitý i obsah. Jakékoli nepravdivé údaje budou dříve, či později odhaleny. “Pokud uvádíte skvělou znalost VBA, určitě si jej před pohovorem zopakujte, může dokonce dojít i na přezkoušení Vaší základní znalosti italštiny.” Varuje Petra Fojtíková, Teamleader divize Financí a účetnictví, Hays Czech Republic. Přezkoušení technických i jazykových znalostí je během pohovoru zcela běžné, není tedy nutné si situaci zkomplikovat u tak banálních věcí již na začátku. Pokud mám v dané věci jen omezenou znalost, je lepší to přímo v CV zmínit, nebo vynechat úplně. Všechny vyjmenované studijní i pracovní zkušenosti by měly časově navazovat. Mnoho společností s mezinárodním zázemím hledá mezinárodní zkušenost i u uchazečů, je tedy vhodné zmínit zahraniční a studijní pobyty, mohou znamenat malé, či větší plus.

V posledních letech se na životopisech objevují fotografie kandidátů. Uchazeči tedy navíc řeší i  otázku, zda připojit vlastní fotografii, či nikoli. V některých případech zaměstnavatel přímo fotografii požaduje, váhání tedy odpadá, avšak pokud uchazeč chce své CV připravit skutečně na úrovni, s veškerými potřebnými údaji o svých úspěších a kariérních posunech, častokrát váhá, zda tam, kde fotografii nevyžadují, ji uvítají, či naopak.

V rámci strukturovaného životopisu fotografie není jediná dodatečná informace, kde se nad tím, zda ji připojit, či nikoliv, pozastavíme. Není od věci si v souvislosti s ní ujasnit, zda je skutečně nutné, aby náš nový zaměstnavatel jako jednu z prvních informací o mně věděl, kolik mám dětí a jakého věku, jaký je můj stav (nešťastně vdaná/šťastně rozvedená) a kdy přesně mám narozeniny.

“Fotografie skutečně může pomoci lepší orientaci HR specialistovi mezi kandidáty, kteří o danou pozici projevili zájem. To je obvykle důvod, proč její umístění HR specialisté vítají.” Připouští Petra Fojtíková z Hays. Stejně tak se ale zkušený HR specialista dokáže orientovat a zpětně zařadit jednotlivé kandidáty dle jejich zkušeností, předchozích zaměstnavatelů atp., což je jistě údaj s výrazně větší vypovídací hodnotou.

Pokud se rozhodnu fotografii na CV umístit, je dobré ji umístit skutečně přímo na CV, nikoli posílat jako přílohu. Fotografie by měla být velikosti a ideálně také formátu pasové fotografie. Měla by být aktuální a profesionální, pokud je vidět oblečení, mělo by být formální a decentní, stejně jako u dam make up a šperky. Jistě nikdo nechceme být během pohovoru vystaveni zkoumavým pohledům a následnému usilovnému grafickému vylepšování fotografie svým případným budoucím nadřízeným. Fotografie také nemá zaměstnavateli ukázat, že jsem ráda součástí kolektivu (ačkoli kolegy umně odstraním ve photoshopu a tím také prokáži své schopnosti s grafickými nástroji), slouží skutečně pro připomenutí, kdo se skrývá za danými zkušenostmi.

  • Vším, čím se ve svém CV prezentuji, upozorňuji na to, co je pro mě aktuálně důležité, jak volbou pořadí oddílu zkušeností versus vzdělání (od jisté úrovně již zkušenosti skutečně přebíjejí vzdělání dosažené před mnoha lety, je tedy vhodnější umístit stránku s dosaženými certifikacemi až za pracovní úspěchy), tak volbou uvedených osobních údajů (zákon na ochranu osobních údajů je v tomto velmi nápomocen a umožňuje být na informace skoupý), ale platí to také pro fotografii. Zda a jakou fotografii použít v CV záleží čistě na uchazeči a uchazeč pak musí být připraven na případné srovnání nejen svých zkušeností s představami budoucího zaměstnavatele, ale také fotografie s realitou.

Hays Czech Republic