Často k tomuto účelu postačí tužka, papír a kalkulačka, někdy lze použít dostupných počítačových programů.

Prvním krokem k sestavení rodinného rozpočtu je analýza příjmů a výdajů domácnosti. Je třeba co nejpodrobněji zmapovat, jaké měla rodina výdaje (např. za poslední měsíc nebo ještě delší období) a z čeho byly tyto výdaje pokryty.

Nejprve je vhodné vytvořit soupis pevných výdajů. Tyto výdaje zahrnují platby, jako je nájemné, splátky hypotéky a spotřebních úvěrů, platbu za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu nebo auto a další věci, které musíte zaplatit. Pokud se některé výdaje vyskytují méně často (půlročně, ročně), je nutné je přepočítat na výdaje za měsíc.

Když máte podchyceny všechny placené účty, je zapotřebí sepsat další částky, jejichž platby odpovídají měsíčním výdajům. Jedná se o výdaje na nákupy (potravin, léků, oblečení, …) nebo využívané služby. Sečtením všech těchto položek zjistíme celkové měsíční výdaje.

Druhým krokem je zavedení a důsledné dodržování evidence příjmů a výdajů domácnosti.

Třetím krokem je „ovládnutí rodinných financí, to znamená cílevědomé řízení příjmové a především výdajové stránky rodinného rozpočtu. Omezením zbytečných výdajů může rodina ročně ušetřit i několik tisíc korun, úspor může dosáhnout např. i vhodným výběrem bankovních produktů (převodem peněz z netermínovaných na termínované vklady apod.) či investováním.

Každý dospělý člověk, i když se jinak o ekonomii vůbec nezajímá, by měl vědět, co se s jeho penězi děje. Vynikajícím pomocníkem mu je právě takto jednoduše sestavený rozpočet.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.