Naučte se být asertivní i vy. Asertivita je důležitá komunikační dovednost a schopnost se prosadit, ale co když prostě nejste typ člověka, který to umí?

Jak se vlastně asertivní člověk projevuje?

Dle slov odborníků je asertivní člověk ten, jež se umí přirozeně projevit emoce a dokáže za všech okolností a situací spontánně reagovat a dát najevo své požadavky.

Takový člověk umí argumentovat a co je důležité, umí říct NE. Asertivního člověka se vám nepodaří zmanipulovat a vystavit ho neoprávněné kritice.

Pomocí asertivity se naučíte zlepšit schopnost brát věci s nadhledem, ale také lépe jednat a vyjednávat. Také vám pomůže hodit obavy za hlavu a zbytečně se nerozčilovat.

Abyste se stala asertivní, nemusíte se hned vtělit do bojovnice Xeny, naopak na první pohled byste měla působit křehce a žensky. Prosazovat svou lze i s grácií. Základem asertivity je požádání o laskavost. Zkuste mít na paměti věty typu: ,,Prosím, mohl bys to pro mě udělat?“ nebo ,,Buď tak laskav…“  Uvidíte, že ostatní ocení to, jakým způsobem je o něco požádáte.

Také byste si chtěla asertivitu osvojit? Dejte se do asertivního výcviku. Základy asertivního výcviku popsal v roce 1949 Andrew Salter. Jeho cílem bylo naučit své žáky přiměřenému projevování emocí, umění dát najevo svá přání a oprávněné požadavky.

Existuje mnoho příruček, které mají naučit jak se správně prosazovat. Základem je držet se deseti nejdůležitějších asertivních práv:

1. Máme právo sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědní.

2. Máme právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování.

3. Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí.

4. Máme právo změnit svůj názor.

5. Máme právo říci: „Já nevím.“

6. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních.

7. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní.

8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.

9. Máme právo říci: „Nerozumím.“

10. Máme právo říci: „Je mi to jedno.“

Asertivitu nesmíme chápat jako nácvik pouhých taktických manévrů k dosažení cíle. Není to cesta k vítězství, ale ke kooperaci, k nácviku optimální sociální komunikace a k řešení problémových a konfliktních situací.

A co vy, také nejste asertivní, ale chcete to napravit? Soutěžte o knihu Asertivita pro manažery.

Sandra Š.