Je třeba zaujmout ty správné lidi, rozvíjet je, vzdělávat, motivovat a stabilizovat je ve firmě. Je dobré pečovat o zaměstnance, které již ve společnosti máme, stále monitorovat trh talentů a v případě potřeby zaujmout právě je. Aby řízení talentů opravdu fungovalo, je třeba, aby si společnost vytvořila strategii.

Investice do řízení talentů zažívá boom právě v posledních  pěti letech, tedy v časech ekonomické nestability. Společnosti jsou  sice tlačeny do snižování nákladů a zároveň je od nich očekáván stále větší růst, úspěch, zisk. Jak udržet krok?

Právě to je úkolem HR specialistů. I když mají stále menší rozpočet, musí myslet na to, jak zajistit, aby všechny potřebné kompetence a dovednosti byly uvnitř společnosti. Díky tlaku na snižování nákladů v poslední době roste trend nenabírat primárně zaměstnance s novými dovednostmi, ale snažit se pečovat o ty stávající. Odkrýt skryté talenty – a to je třeba udělat dříve než konkurence. Motivovat je, školit, využít jejich potenciál ve správný čas.

Rok 2014 se nese ve znamení oživení světových ekonomik, ale také pohybu top talentů, což se stává oříškem pro HR odborníky – musí si udržet  své nejschopnější lidi.

Odborníci jsou nyní motivováni hledat nové výzvy i v zámoří. Mezi lákavé destinace patří Čína, Brazílie, UK, Austrálie a USA. Tento trend může recruiterům přinést jak hrozby, tak příležitosti. Mají možnost zaujmout širší okruh specialistů, ale také mohou  o vlastní talenty přijít.

Díky ekonomické situaci posledních let u mnoha společností vzrostl důraz na práci s talenty. Investice do talent managementu je sice  investice do budoucnosti, ale s vysokou návratností. Již nyní je třeba vychovávat budoucí leadery, kteří se budou podílet na růstu společnosti, budou vyhledávat nové firemní výzvy, budou zakládat nové pobočky, expandovat do dalších regionů.

„Trend péče o talenty je zjevný a firmám tato investice přináší žádoucí efekt, jako například vyšší pracovní výkon, nastavení plánu nástupnictví, nebo omezení nežádoucí fluktuace. Péče o klíčové pracovníky zviditelňuje pozitivní vzory pracovního chování a rovněž zvyšuje motivaci.“, uvádí Eva Kramešová, Training Manager společnosti Hays Czech Republic.

„Každá společnost má svůj osobitý přístup k této aktivitě. Vhodná je (dle možností firmy a indiviuální potřeby jednotlivce) kombinace různých cest – manažerské akademie, development centra, stínování, individuální koučing či mentoring, projektové skupiny atd.“, doporučuje Eva Kramešová.¨

foto: pixabay.com