Příjmy mužů a žen se liší ve všech zemích EU.

V Čechách ženy vydělávají  v průměru o 26 % méně než muži .

Equal Pay Day  v ČR pořádá nezisková organizace Business and Professional Women (BPW). Tato organizace působí ve více než 94 zemích na celém světě a má své zastoupení jak v OSN, tak v Radě Evropy.

V České republice se 2. ročník této akce koná 14. dubna v NC Palladium. Teprve v dubnu začínají ženy v ČR vydělávat.

Naše, české, pojetí, není ukazováním na rozdíly v platech mužů a žen a čekáním, že to za nás někdo vyřeší. Je motivací. Motivací žen k tomu, aby se naučily prosadit, naučily se znát svou cenu a nebály se říci za kolik jsou ochotny pracovat.

Rády bychom pozvaly všechny ženy, které se zajímají o svůj profesní a osobní růst, aby využily jedinečné příležitosti setkání s výjimečnými ženami, úspěšnými manažerkami z různých oborů, které se akce zúčastní jako mentorky ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

K dnešnímu dni máme potvrzenou účast od řady úspěšných žen zastávajících vysoké manažerské pozice jak ve státní, tak v podnikatelské sféře. Všechny mentorky se akce zúčastní ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Jako mentorka se např. zúčastní zakladatelka společnosti Impact, paní Gordon-Smith Rostya, která nabízí téma k diskusi Výkonnostní pohovory, Dávání a přijímání zpětné vazby, Multikulturální management, Rozvoj Emoční inteligence, Business komunikace pro ženy.

Mentorka Pavlína Doksanská, člen nejvyššího vedení Novum Group si pro ženy připravila téma: Praktické zkušenosti z oblasti osobního růstu, budování kariéry v menších firmách a Příprava na pohovor a přijímací řízení všeobecně – z praktického pohledu, vedení a nábor zaměstnanců.

Mentorkou pro diskusi na téma „Slovo je součást osobnosti“ je herečka a lektorka rétoriky Milena Steinmasslová.

Mentoringu se může zúčastnit každá žena, stačí, aby si vybrala téma a „svou“ mentorku. Profily mentorek jsou prezentovány na www.equalpayday.cz a www.facebook.com/equal.pay.day.czech.

Přihlášky a rezervace míst budou k dispozici na portálu www.pracujicimama.cz.

V den konání akce je možné se na mentoring přihlásit přímo v Palladiu, ale bez garance volného místa u stolu mentorky s daným tématem.

Mentoring bude probíhat ve 2. patře NC Palladium podle témat

od 15,00 do 16,00 hod. a od 17,00 do 18, 00 hod. viz Profily mentorek.

Více informací o akci naleznete prosím na: www.equalpayday.cz, www.facebook.com/equal.pay.day.czech