Pokud tak neučiníme, může to vést k pocitu zavalení úkoly, stresu, prokrastinaci, či dokonce k syndromu vyhoření.

Máte pocit, že to pořádně neumíte? Osvojte si Eisenhowerův princip – technikou lze velmi efektivně stanovit priority v rámci sebeorganizování.

Technika určena pro vrcholové manažery, která jde ale velmi dobře aplikovat také na každodenní život. Jako autor této teorie je označován generál Dwight D. Eisenhower, později rovněž prezident USA.

Eisenhowerův princip (matice chcete-li) napoví, co je nezbytné, co musíme dokončit sami, co můžeme snadno delegovat či to, co bychom vůbec dělat neměli. Není nic snazšího, než si své úkoly zapsat do této matice. Pracovat s maticí na základě Eisenhowerového principu je velmi snadné. Stačí do ní zanést své úkoly a vytřídit úkoly na ty podstatné a ty nepodstatné.

Výsledkem jsou následující kombinace úkolů (rozhodnutí) rozdělena do čtyř kvadrantů…

I . Důležité a naléhavé – jedná se o krizové situace a neodkladné problémy. Věci, které musíme vyřešit sami a bezodkladně.

II. Důležité a nenaléhavé – vše, co je třeba udělat, ale ještě to snese odklad. Jde o denní úkoly a plánování. V podstatě je tento kvadrant prevence krizových situací. Pokud se neřeší, přesunou se do prvního kvadrantu.

III. Nedůležité, ale naléhavé – sem patří naléhavé či nepředpokládané události nebo vyrušení – telefonáty, e-maily, komunikace. Úkoly, které je možné delegovat a přenechat jiným.

IV. Nedůležité a nenaléhavé – činnosti, kterým je lepší se vyvarovat, protože vedou k prokrastinaci a k neefektivnímu vyplnění času takzvaní žrouti času.

-MM-
foto: picjumbo.com