Mohu tuto nabídku přijmout, i když nebude mít vliv na rozhodování o výběru dodavatele?

Pokud jste v pracovněprávním vztahu a Vaší pracovní náplní je výběr vhodných dodavatelů, rozhodně bych nedoporučovala jakékoliv „všimné“ přijímat, a to bez ohledu na skutečnost, zda toto „všimné“ by mohlo nebo nemohlo mít vliv na výběr dodavatele.  Pokud byste tato pravidlo nerespektovala, mohl by to Váš zaměstnavatel posoudit jako porušení Vašich povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci s možným důsledkem ukončení Vašeho pracovního poměru. Zaměstnavatel by se totiž mohl důvodně domnívat, že při výběrových řízení na dodavatele společnosti jste nebyla dostatečně nestranná a mohla jste tak poškodit jeho dobré jméno.  Vaše jednání by pak mohlo být posuzováno jako jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a zneužití výkonu práv a povinností na úkor zaměstnavatele. Při tomto hodnocení by vůbec nebylo důležité, že zaměstnavateli Vaším jednáním žádná škoda nevznikla.

Obdobným způsobem se vyjádřil v roce 2010 i Ústavní soud, který potvrdil, že okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance, který se podílel na výběru nejvhodnějších nabídek předložených dodavateli a v této souvislosti přijal od jednoho dodavatele dar na úhradu své zahraniční cesty v částce přibližně 50.000 Kč, bylo odpovídající.

Z druhé strany ne všechny dary musí být nežádoucí a schopné ohrozit dobré jméno zaměstnavatele. Hodně zaměstnavatelů příjímání darů upravuje v pracovních řádech a proto doporučujeme si jej před přijetím daru prostudovat. Pokud si nebudete jistá, lze vždy doporučit, abyste se se zaměstnavatelem přímo na přijetí konkrétního daru domluvila. Bez jeho vědomí bych rozhodně žádné „všimné“ nedoporučovala přijmout.

Autor: JUDr. Nataša Randlová, Advokátní kancelář Randl Partners

Kontrola