vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.

Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Předmětem silniční daně se tedy stane i motorové vozidlo, pokud jej nepodnikající osoba poskytne, byť i krátkodobě, pro účely podnikání (např. sousedovi pro dovoz zboží do jeho restaurace).

Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. Osvobozena od daně jsou např. vozidla ozbrojených sil, civilní obrany, policie, sboru dobrovolných hasičů, zdravotnická, důlní a horské záchranné služby atd.

Poplatníkem daně silniční je především provozovatel vozidla registrovaného v ČR zapsaný v technickém průkazu, případně uživatel vozidla (pokud v jeho technickém průkazu je uvedena osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena nebo provozovatel byl odhlášen z registru vozidel). Poplatníkem může být rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla či stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Základem daně u osobních automobilů je zdvihový objem motoru v cm3, u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravu v tunách a počet náprav a u ostatních vozidel (nákladní automobily, autobusy) pak největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Roční sazba daně se u osobních automobilů pohybuje od 1.200 Kč (do 800 cm3) do 4.200 Kč (nad 3 000 cm3). U návěsů a ostatních vozidel se pohybují sazby daně od 1.800 Kč (vozidla do 1 tuny) do 50.400 Kč (nad 36 tun), a to podle počtu náprav a hmotnosti. Sazba daně při použití osobního automobilu pro zaměstnavatele činí 25 Kč za den. Dále se může uplatňovat i tzv. snížená sazba daně nebo zvýšená sazba daně.

Slevy na dani se uplatňují u tzv. kombinované dopravy, přičemž sleva na dani je odstupňována podle počtu jízd v kombinované dopravě a činí 25 % až 100 %.

Daňové přiznání k dani silniční se podává k 31. 1. následujícího kalendářního roku za předcházející kalendářní rok (zdaňovací období). Poplatník platí zálohy na daň silniční, a to k datu 15. 4. (za měsíce I, II, III), k 15. 7. (za měsíce (IV, V, VI), k 15. 10. (za měsíce VII, VIII, IX) a k 15. 12. (za měsíce X, XI), přičemž vyúčtování záloh se provádí v přiznání k dani k datu 31. 1. k dani silniční je třeba se zaregistrovat, a to ve lhůtě nejbližší zálohy na daň.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.