První setkání klubu proběhlo v dubnu 1999 a od té doby se setkání pořádají v pravidelních intervalech, přibližně každý druhý měsíc. Za 12 let činnosti klubu vznikla skupina 680 žen, konalo se více než 70 velkých společenských večerů a setkali jsme se se spoustou zajímavých osobností. Patří mezi ně například Milan Křižák, Bára Basiková, Václav Fischer, MUDr. Hana Raková, MBA, MUDr. Jan Měšťák, CSc., Tomáš Kolovrat, Jaroslav Svěcený, Vlastimil Harapes, Jadran Šetlík, Pavel Šporcl, Jan Saudek, Blanka Matragi, Antonín Baudyš, Olga Sommerová, Tomáš Hanák, Eliška Hašková Coolidge, Chantal Poullain, Ladislav Špaček, Gabriela Demeterová, MUDr. Kateřina Cajthamlová, Helena Třeštíková, Jolana Voldánová, Ivo Mathé, MUDr. Karel Urban, MUDr. Libor Kmet a jiní.

V lednu 2010 došlo k vytvoření VIP KLUBOVÉ ZÓNY, která sdružuje cca 200 VIP klubových hostů-členů, pro které jsou tato setkání výhradně pořádána. Ženy ve VIP klubové zóně jsou majitelky vlastních společností, ředitelky českých a zahraničních společností či „významné dámy v pozadí“. Jsou to ženy, které jsou výjimečné a zajímavé nejen zkušenostmi z různých profesních oborů, ale zároveň jsou to ženy s normálními starostmi i radostmi.

Snahou klubu je v rámci setkání vytvořit přátelskou a vstřícnou atmosféru, ve které může každá žena získat nejen mnoho nových osobních a obchodních kontaktů, ale i nová přátelství. Propojení privátní i firemní klientely vede k dalším možnostem spolupráce a navíc partnerské společnosti mohou poskytovanými informacemi efektivně ovlivňovat jednání žen, které jsou dle evropských průzkumů cca ze 60% nositelkami všech obchodních rozhodnutí nejenom v profesionálním, ale i v soukromém životě.

Cílem setkání je kultivovaný lobbing ve prospěch partnerů klubu a možnost permanentně a s dlouhodobým efektem propagovat ty společnosti, které se na realizaci těchto večerů aktivně podílejí, informovat hosty o celkové nabídce služeb společností, navázání osobního vztahu k novým potenciálním klientům a upevnit obchodní provázanost se společnostmi, které se prezentují.

Každé setkání má svého hosta.

Jedním z dalších poslání našich klubů je podpora různých charitativních organizací či nadací, které v rámci akcí zviditelňujeme a pomáháme jim prostřednictvím dobročinných bazarů. V posledním roce klub také aktivně spolupracuje s projektem GE Money Bank ŽIVOT NÁPADŮM, který se snaží pomoci, podpořit a inspirovat ženy v začátcích jejich podnikání.

Představení zakladatelky klubu

Helena Kohoutová

Zakladatelka Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a Helas New Encounters Club, spoluzakladatelka soutěže Ocenění Českých Podnikatelek – OCP. Zakladatelka a ředitelka Agentury Helas, která je specialistou v oboru event management. Helena Kohoutová je také ambasadorskou projektu GE Money Bank ŽIVOT NÁPADŮM.

„Podle mého názoru jsou ženy neuvěřitelné bytosti. Díky mnoha mým projektům, které jsou věnovány ženám, mohu s určitostí říci, že ženy mají obvykle vzácnou kombinaci vlastností. Jsou ženami, manželkami, matkami a přesto se umí velmi silně prosadit v pracovních záležitostech a neúprosně a tvrdošíjně jít za svým cílem i sny. Většina z nich respektuje pravidla fair paly, vnímá je a prosazuje, jako pravidla slušného chování.

Fascinují mě ženy, které zvládají péči o rodinu a své děti. Obdivuji ty, které se i přes nelehkou životní situaci rozhodnou nebýt chudé, neúspěšné a vybudují skvěle prosperující podnik. Vážím si žen, které se rozhodly odejít z vysoké funkce v nadnárodní firmě, aby se mohly věnovat svému dítěti a rozvinout nějakou malou, domácí soukromou aktivitu, která pak dokáže přerůst ve větší projekt.

Jsou to většinou ženy, které činí zásadní rozhodnutí, jakou cestou se vydají, ať dobrovolně, nebo někdy trochu z donucení, a za to jim právem náleží velké uznání, podpora a povzbuzení. Ženy jsou křehčí a citlivější, ale současně jsou silnější a houževnatější,“ říká Helena Kohoutová.

Do klubu je možné se přihlásit na základě doporučení člena klubu, na základě doporučení zakladatelky klubu nebo na základě partnerské spolupráce.

Více informací na www.helas-ladies-club.cz.