Stanoví se plán a poté se očekává od všech kolegů, že vše v souladu s plánem vykonají. Ale je zde ještě ona střední fáze, ve které se dělají chyby, přístupy jsou přehodnocovány a všichni se učí a testují svá řešení.

Střední fáze – fáze změn

Lídři by měli být schopni tyto přechodné fáze uvítat jako příležitosti k učení a osobnímu růstu. I v případě, že v minulosti již byly obdobné projekty dokončeny, je každý velký projekt unikátním mixem nových problémů a výzev, protože obvykle zahrnuje nové experty, projektanty a účastníky. Tento mix je formován také novými podmínkami a možnostmi. A kdo je z takového mixu nových okolností doslova nadšen? Inovátoři.

Neočekávejte, že vše půjde naprosto perfektně

Tak věci prostě nefungují. Ani Steve Jobs nedostal nápad na vytvoření iPadu hned. Jeho cesta k úspěšnému produktu trvala dlouho a byla klikatá, někdy dokonce i trnitá. A Jobs se na ní mnohé naučil, protože musel čelit mnoha omylům a sporům o účel a zaměření jeho produktu. Koneckonců to, že byl donucen opustit Apple, pro něj muselo být těžké, že? Nakonec ale uspěl a změnil paradigma, kterým je vnímána celá velká oblast osobních elektronických zařízení.

Střední, přechodná fáze není slabina

Pokrok postupuje pomalu a někdy trvá dosažení úspěchu celé roky. Přesně během této střední fáze, kdy není jisté, kdy úspěch přijde, však dochází k nejintenzivnějšímu učení a tvořivému přemýšlení. A naopak, když si myslíme, že se žádné slepé uličky ani chyby už nemohou objevit, obvykle to znamená, že jsme rezignovali na snahu se odlišit a přijít s novým, lepším řešením. Každá teorie zabývající se změnou, která tvrdí, že lídr musí změnit své myšlení a pak najednou nastartovat velkou transformační změnu, zapomíná zmínit tuto velmi důležitou a nevyhnutelnou fázi dělání chyb a poučování se z nich.

Zdroj: http://www.managementnews.cz/manazer/vedeni-lidi-a-tymu-id-147960/chyby-jako-cesta-k-uspechu-id-2270726