jako bezohledné prosazování vlastních cílů. Omyl. Jaký je tedy rozdíl mezi agresivitou a asertivitou?

Agresivita

Člověk, který se vyznačuje agresivním jednáním, popírá práva ostatních lidí. Uznává jen své potřeby a zájmy a je pro svůj úspěch schopen udělat cokoli. Chování takového člověka by se dalo popsat jako nepřátelství, zastrašování, křik, nadávky, ale i neslušné neverbální projevy.

Jak by v praxi vypadala řeč šéfa? Nějak takto: „Takže vážení, jsme v problémech, takže od teď budete makat. Zapomeňte na osmi hodinovou pracovní dobu, v práci budete od rána do večera… Rozuměli?“

Ačkoli tato řeč ke kolegům není vulgární, obsahuje agresivní prvky. Je zde řečeno, jsme v problémech, ale makat musí jen kolegové. Není zde jakýkoli prostor pro vyjádření ostatních, kterých se to týká. Pravidla jsou zkrátka nastavena jen v rovině povinností. A to je špatně.

Důsledky takového jednání mohou být velké. Mohou nastat vzájemné konflikty, obviňování, pocity viny, frustrace, stres, pocit ztráty sebekontroly a samozřejmě neoblíbenost.

Asertivita

Oproti tomu asertivní jednání se vyznačuje respektováním vlastních práv jednotlivce, stejně jako práv všech ostatních. Asertivní člověk působí sebejistě, má čitelnou řeč těla. Umění asertivního jednání spočívá v tom, že člověku umožňuje sdělovat myšlenky sebejistě a přímočaře. Po jeho proslovu panuje dobrá nálada a nikdo se necítí ohrožen.

V praxi by řeč vypadala nějak takto: „Přátelé, sešli jsme se zde, abychom zhodnotili naši dosavadní činnost, která se nejeví zrovna nejlépe. Jak to vidíte vy, co je příčinou takového výsledku? Je dobře, že se shodneme v základním postupu, jaké jsou další možnosti…? Takže si to shrneme…“

Rozdíly jsou zřetelné. V tomto případě se manažer nezříká zodpovědnosti za vyřešení situace a dává prostor pro diskuzi.

Důsledky asertivního jednání napomáhá řešení problémů, přináší pocity uspokojení, přispívá ke stabilizaci vztahů v kolektivu.

Co si z toho odnést?

  • Naslouchejte jiným
  • Ovládejte své emoce
  • Stručně a upřímně vyjadřujte své pocity
  • Nesnažte se zvítězit za každou cenu
  • Nacházejte kompromisy
  • Snažte se vidět sebe i druhé reálně a snažte se poznat všechna stanoviska
  • Řiďte se starým příslovím: „Co nechceš, aby činili jiní tobě nečiň ty jim.

Sandra Š., zdroj: Asertivita pro manažery, GRADA