LIMITY JSOU NAŠÍ VÝZVOU…

…odvaha a odpovědnost naší výhodou

V letošním roce vstoupila celostátní manažerská soutěž osobností MANAŽER ROKU do své plnoletosti. Za dobu své existence nabídla české ekonomice a českému managementu velkých počet zvučných jmen – nejlepších profesionálů v řízení firem, kteří své odborné kvality prokázali nejen na kolbišti české, ale i evropské a světové ekonomiky.

„Do letošního 18. ročníku bylo nominováno 159 manažerů a 29 manažerek z celé ČR,“ hodnotí účast den po ukončení nominací organizátor soutěže, Rastislav Lukovič z Manažerského svazového fondu. „Nejvíce zastoupená jsou tentokrát odvětví výroba strojů a zařízení, vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Odhaduji podle dosavadních zkušeností a zejména podle nastavené náročnosti soutěže, že přibližně jen třetina nominovaných má šanci postoupit do dalších stupňů hodnocení a pak až do finále na Žofín. Tito finalisté budou představovat elitní skupinu opravdu skvělých manažerů,“ doplňuje R. Lukovič.

Cílem soutěže je systematicky vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich dovednosti, moderní metody řízení, originalitu, přínos k výkonnosti firmy i profesní i morální postoje. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

„Předpokládali jsme, že v období krize a v postkrizovém čase bude zájem manažerů o účast v soutěži, kde musejí doslova nést svou kůži na trh, jsou podrobeni auditům a kde  jsou podrobně analyzovány jejich postupy i výsledky za poslední tři roky, spíše klesat. Skutečnost je ale opačná. V posledních dvou ročnících zájem rapidně stoupá a my vidíme, že do pomyslné „arény“ s chutí utkat se stejně kvalitními, odvážnými a zodpovědnými „soupeři“ jde stále více kapitánů české ekonomiky. Našim manažerům odvaha, suverenita a odpovědnost nechybí,“ dodává Lukovič.

Za vysokým renomé soutěže stojí dlouhodobě tým erudovaných odborníků, spolupracovníků a partnerů. Předsedou Národní komise je Ing. Pavel Kafka, předsedou Hodnotitelské komise je Ing. Jan Preclík, předsedou Řídícího výboru je Ing. Ladislav Macka. Na regulérnost soutěže dohlížejí také sami vyhlašovatelé soutěže – Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. A samozřejmě společensky i ekonomicky etablovaní partneři soutěže, kterým záleží na rozvoji a podpoře silných manažerských osobností, jejich schopností a společenské odpovědnosti. Záštitu nad soutěží převzal předseda vlády ČR a již tradičně se soutěž podporovaná programem Národní politiky kvality ČR.

Ocenění MANAŽER ROKU je v podstatě značkou kvality manažerských schopností.

Cesta manažerů k úspěchu v soutěži není jednoduchá. Včera 15. února skončilo období nominací a naplno se rozjíždí fáze hodnocení. Účastníci samozřejmě vědí, že MANAŽER ROKU není anketa, ale velmi náročné, objektivní, mnohastupňové hodnocení, do kterého jsou zapojeny špičky ekonomických i vědních oborů z teorie i praxe.

Soutěž MANAŽER ROKU je nejen o metodách a výsledcích, ale hlavně o lidech – o jejich profesionalitě, odborných znalostech, o vůdcovství, rozhodnosti i odpovědnosti, morálce, společenské odpovědnosti, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději.

18. ročník soutěže vyvrcholí 14. dubna 2011 v paláci Žofín slavnostním vyhlášením výsledků. Tento den je odbornou veřejností již tradičně vnímán jako DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM.

Letos budou vyhlašovány tyto kategorie:

MANAŽER ROKU

MANAŽERKA ROKU

TOP 10

Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců)

Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)

Mladý manažerský talent do 35 let

Manažeři odvětví

Uvedení do Síně slávy

www.manazerroku.cz www.msf.cz