zastoupeny jen necelou třetinou všech zaměstnaných z celé populace zaměstnaných žen.

A pouze 4 % žen dosahují nejvyšších pozic řídících pracovníků.

V jaké situaci jsou matky manažerky? V naší společnosti zkrátka stále převládá představa, že být ženou se rovná automaticky být matkou, a to i v těch případech, kdy není reálné mateřství ani zjišťováno (žena ve skutečnosti matkou není, ale mohla by být).

Samotný fakt, že manažerka je ženou, snižuje její šance na úspěch v kariéře. Když je ještě k tomu(potenciální) matkou, platí to dvojnásob. Důvodem je fakt, že oblast pracovního života je utvářena podle mužského modelu chování.Stále převládá představa, že muž je živitel rodiny a je tedy ekonomicky aktivnější, ženě pak společnost přisuzuje péči o rodinu  a domácnost a tedy ekonomickou neaktivitu.

Mateřství jena trhu práce i v životopise ženy jistým handicapem, který se přidává k handicapu ženskosti. Hlavními překážkami pro ženy a jejich kariéru je tedy mateřství a ženskost. Nižší zastoupení žen v managementu souvisí s celkovým uspořádáním pracovního trhu, jenž je lépe nastaven pro osoby bezdětné a osoby, které se věnují pracovní sféře primárně.

Zejména v souvislosti s ženskou pracovní dráhou získal pojem „kariéra“ v posledních desetiletích spíše negativní konotaci a jako takový se stal součástí obecně sdílených stereotypů o správném chování ženy a muže.

Charakteristiky mužství jsou považovány za normu manažera, které se musí ženy přizpůsobit. Manažer(ka) znamená pro společnost osobu s „ryze mužskými vlastnostmi“, jakou jsou aktivita, síla, rozhodování, odpovědnost, vedení, rozum, apod. Pojem „kariéristka“ je v dnešní společnosti spíše nadávka. Existence genderových stereotypů způsobuje, že pro ženy, jež se chtějí v zaměstnání prosadit, může být náročné sladit všechny svoje životní role, a to nejenom k (předpokládanému) rodičovství.

Z výzkumů vyplývá, že většina žen dnes profesní kariéru začíná poprvé po ukončení vzdělávacího procesu a podruhé začínají znovu, téměř od začátku – po návratu z rodičovské dovolené.

Kariéry žen mohou být velmi rozdílné a jsou ovlivněny různými životními pracovními situacemi, věkem, rodinou aj. Pokud již ženy překonaly překážky přijetí na úvodní vstupní pozici startující kariéru, pak většinou narazí na celý soubor bariér, které jim pak brání v postupu na vyšší pozice v zaměstnání.

Autor: Kateřina Kaňoková, Vystudovala genderová studia na FHS UK

www.genderconsulting.cz