Mít přehled a vše hlídat. Potvrzují to zkušení podnikatelé, kteří ještě před pár lety hledali prodej založených společností, aby mohli rozjet svůj byznys. A nyní patří mezi velké hráče, od kterých je dobré se inspirovat v tom, co vše je dobré ve firmě kontrolovat.

Podávají zaměstnanci správné informace?

Ano, firmu dělají zaměstnanci. Pokud jsou špatní, může to být problém. Velkou komplikací mnoha firem je to, že zaměstnanci podávají zákazníkům špatné informace, nebo se k nim nechovají tak, jak by měli. Chcete to zjistit? Doporučíme nasadit Mystery Calls. Jedná se o jedinečnou službu, v rámci které bude do vaší firmy voláno inkognito – jako by volal zákazník. Následně je hovor vyhodnocen, s ohledem na:

  • Přístup zaměstnance
  • Podání potřebných informací
  • Vyřešení problému

Nezapomínejte ani na efektivitu práce

Mnoho zaměstnanců si za svůj plat chodí do práce jenom odpočinout. A to je chyba. Jako majitelé firmy byste měli mít přehled o tom, jak jsou zaměstnanci efektivní. Jde nejenom o to, kolik hodin v práci stráví, ale i co udělají. Stačí je monitorovat. Doporučíme využívat Excel návod, který vám ukáže, jak vytvořit jednoduché tabulky a podle grafu vyhodnotit, kdo je nejlepší a kdo naopak nejhorší.

Mějte přehled o financích

Ty jsou pro firmu nesmírně důležité. Nejenom, že je nutné mít přehled o obratech a ziscích. Mnohem důležitější je mít přehled o výdajích. Správná firma se snaží omezit pravidelné výdaje na minimum. Proto je vhodné, aby každou větší platbu schvaloval někdo z vedení. Jedině tak eliminujete zbytečné výdaje, které by pochopitelně mohli nejenom snižovat zisk, ale jsou i případy, kdy firmu položí. A to jednoduše proto, že její majitelé byli příliš rozhazovační, až zbankrotovali.