Po tučných letech, kdy mohli často spoléhat na pravidlo, že tržby vzrostou úměrně s marketingovým rozpočtem, se situace mění.  Tradiční reklamní sdělení mají stále horší odezvu v prodejích. Příčin může být několik. Krom zvýšené obezřetnosti a obecně šetrnější spotřebě může hrát roli i přesycenost a ztráta důvěry. Nikdo neunikne stále větším bannerům na hlavních informačních portálech, zpravodajství je obklíčeno reklamou a PR sděleními tak, že je stále složitější je odlišit.

U méně seriózních periodik už se jejich odlišením ani netrápí, protože redakce se ztenčují  a snižování  nákladů je v mimořádně silné konkurenci modla. Jinou příčinou může být i ztráta důvěry ve velké značky. Jak vyplouvají další a další podvodné kauzy velkých firem resp. jejich top manažerů, přestávají být velké značky zárukou kvality a ztrácejí důvěru. U reklamy se často apriori předpokládá, že je to lež aže čím je komunikovaný přínos úžasnější, tím bude podvod záludněji skrytý, a to nejen u finančních služeb.

Původní smysl podnikání – zisk z dodaného užitku lidem, je nahrazován žonglováním na hraně etiky. Je obecně známo, že štítekstejné potraviny skrývá v Česku zcela jinou kvalitu než v Německua příkladů, kdy se zneužívá dominance na trhu, vidíme stále více, protože není lepšího ekonomického ráje než tam, kde je omezená konkurence.

Otázkou zůstává, kudy se bude ubírat budoucnost marketingu, jaké cesty a formy budou do budoucna klienti hledat. Čemu budou věřit. Přestože sociální sítě dlouho vypadaly jako módní vlna, která má tolik technických nedostatků zejména v ochraně soukromí, že nemůže přetrvat, je po letech tento fenomén pevně etablován a přijímán překvapivě velkou částí společnosti.

Z výsledků obchodních firem, které se v tomto prostředí pohybují, lze usuzovat, že autentická sdělení známých získávají velkou důvěru a mění spotřebitelské preference. Možná, že lidé zoufale hledají pravdu a ta je v individuální komunikaci lépe rozpoznatelná. Otevírá se doba, kdy funguje skutečný příběh, poctivá cesta bez zkratek, kterou musel (a) podnikatel (ka) projít. Příběhy táhnou a vyvolávají ty správné emoce a důvěru.

Kéž by tento trend pokračoval a pomohl vykořenit českou malost, která se tak často projevuje ve formě závisti a nepřejícnosti. Malé firmy často reprezentují ryzí kvalitu a poctivost a je u nich zjevné, že jim žádnou divokou privatizací či korupčními pletichy nespadlo nic do klína. Držme jim palce a mějme to na mysli, když svou peněženkou dáváme hlas o budoucí prosperitě našeho regionu.

Pavel Komárek, ERUDIA

www.erudia.cz – online databáze podnikatelských příběhů