Vystudovala jsem VŠE Praha, obor zahraniční obchod a práci v tomto oboru jsem měla velmi ráda. Pracovala jsem jako vedoucí obchodní referent, což tehdy znamenalo poměrně značnou samostatnost ve smyslu pravomocí a odpovědnosti.

Po reorganizaci v 90. letech, kdy značně utrpěla především odbornost a korektnost a byly přerušeny dlouholeté obchodní vztahy, se tato práce stala, až na výjimky, doménou mužů.

Naštěstí jsem se vždy zajímala o finanční a kapitálové trhy, tak pro mne nebyl problém zaškolit se v tomto oboru. Absolvovala jsem mnoho odborných seminářů a nyní pracuji jako investiční a majetkový konzultant.

Co vám tato práce dává?

Tato práce mne uspokojuje, neboť kolem financí se točí naše každodenní úsilí.  Je pro mě těžké pochopit, proč se lidé o finanční hospodářství tak málo zajímají a finanční gramotnost je u nás na tak nízké úrovni. Lidé se celý život snaží vydělat peníze, aby zabezpečili sebe a svoji rodinu, ale pak si lehkomyslně nechávají unikat důležité a pravdivé informace. Nechají se často zlákat reklamními praktikami bank, pojišťoven a jiných finančních firem, často pochybné pověsti.

Jaká vidíte u své práce negativa?

Spolupracovníci, které mám ve svém týmu, musí čelit nánosu dezinformací a někdy i agresivitě klientů, kteří mají „zaručeně dobré zprávy“ a nechtějí nic dalšího vědět. Snadno uvěří slibům tzv. finančních poradců, rozumějte prodejců, kteří hájí především své chlebodárce, kteří je platí, a rozhodují se často podle výše své provize.

Z toho důvodu je zpočátku naše ocenění velmi nízké, ovšem když lidé vydrží a poctivě se vzdělávají, sklidí později úspěchy, neboť se jedná o morálně a odborně vyspělé jedince. Pak mně a i mým spolupracovníkům tato práce přináší opravdovou radost a lukrativní ocenění.  A co je důležité, přináší i profit a spokojenost pro naše klienty.

Vidíte nějaký rozdíl mezi tím, jak pracují muži-manažeři, a jak ženy-manažerky?

Co se týká práce žen a mužů, myslím, že by v každé dobře řízené firmě měl být poměr vyvážený, neboť ženy inklinují spíše k pečlivosti a pořádku a také mají větší sociální cítění, a to je pro naši práci velmi důležité. Muži jsou zase koncepčnější a snáze si v této branži získávají respekt.

Bohužel, v naší zemi se o ženách většinou předpokládá, že by se neměly příliš plést do rozhodovacích procesů.

Vaše jméno je spojováno s Cosmopolitan Executive Helas Lady Club. Co vám toto členství přináší?

Jsem dlouholetou členkou Cosmopolitan Executive Helas Lady Club a toto členství mě obohacuje především v tom smyslu, že se setkávám s úspěšnými lidmi i z jiných oborů. V každodenním životě při náročné profesi těchto příležitostí moc není, obzvláště když je práce vaším koníčkem a zabírá i velkou část volného času.

Jaké máte nejbližší profesní cíle?

Mým cílem do budoucna je vybudovat tým úspěšných, pravdivých a poctivých lidí, ochotných se stále učit. Vždyť svým doporučením mohou změnit život mnoha lidí a často i jejich rodin. A to není málo.

Jde o to, zvýšit finanční gramotnost především mladých lidí. Když budou bohatí lidé, bude bohatý i stát.

Za tímto účelem jsem se stala členkou Asociace finanční a občanské gramotnosti, která byla založena minulý rok a klade si za cíl zvýšit zájem a znalosti v oblasti financí a finančního hospodaření v rodinách. Jedním z hlavních úkolů je zavést do škol základní finanční vzdělávání , které bude mít praktické uplatnění v dalším životě.

Máte nějaké povzbudivé slovo, vzkaz, podnětnou myšlenku pro čtenářky a čtenáře Managerky.cz?

Co bych chtěla vzkázat? Vydělávejte a nechte vydělávat. Obchodní a lidské vztahy nemohou fungovat bez rovných šancí pro zúčastněné a nebudují se na týden, ale na celý život.

A ještě mi prosím dovolte malé zamyšlení a doporučení: Snažme se společně maximálním způsobem využít příležitost, kterou nám přináší současná „blbá“ doba. Jednou za osmdesát let můžeme vcelku snadno dosáhnout své finanční svobody a nezávislosti na penězích, které zatím musíme vydělávat. Poskytujeme tuto šanci i svým přátelům a známým, případně dalším klientům.
Nejtěžší bude vysvětlování a „výchova“ ke správným investorským krokům a rozhodnutím. Musíme získat nové kvality v našich návycích i návycích našich klientů. Musíme se hodně doučit k tomu, co již víme, co známe, čemu jsme již porozuměli.
Systém učení se a učení druhých je rozsáhlý dlouhodobý proces, který je ovšem ve skutečnosti nutnou vstupenkou do světa nekonvenčních informací a dovedností směřujících k dlouhodobé prosperitě.