Klient neuzavírá s bankou smlouvu, jako v případě účtů, ale banka mu vydá vkladní knížku na jméno.58 Vkladní knížky mohou být s výpovědní lhůtou, kdy jsou v podstatě alternativou k termínovanému vkladu (na začátku vložíte peníze a po skončení výpovědní lhůty je vyberete).

Mnohem větší skupinou produktů jsou vkladní knížky s výpovědní lhůtou, které fungují podobně jako revolvingový (automaticky se obnovující) termínovaný vklad. Podobně se nastavuje úročení a stejně je tomu s předčasnými výběry – podléhají relativně vysokým sankcím. Zřejmě nejvýznamnější skupinou jsou ale vkladní knížky bez výpovědní lhůty, kdy můžete libovolně vybírat prostředky bez omezení až do výše zůstatku.

Výhody vkladních knížek

Velkou výhodou vkladních knížek je fakt, že jejich provoz v podstatě nic nestojí. Většina bank zpoplatňuje pouze „zrušení a umoření (případ, kdy vkladní knížku ztratíte, a je vám vydána nová). Všechny vklady jsou zdarma a ani výběry nejsou až na výjimky zpoplatněny. Počáteční vklady jsou většinou minimální a peníze mohou přijít většinou i bezhotovostně (např. mzda). Využít to lze v případě, kdy si nechcete zakládat běžný účet, ale zaměstnavatel trvá na bezhotovostním převodu mzdy – ušetříte na měsíčních poplatcích za vedení účtu.

Pro movitější klienty mohou být vkladní knížky alternativou k devizovému účtu. Banky totiž nabízí i vkladní knížky vedené v cizích měnách (většinou v eurech, případně v dolarech). Pokud zahraniční měnu pouze přechováváte třeba jako rezervu, můžete ušetřit na poplatcích za vedení devizového účtu a hlavně na poplatcích za výběr hotovosti. Většina bank si totiž účtuje za výběry z devizových účtů poměrně vysoké poplatky, často určené procenty z vybírané částky.

Stále existují kdysi velmi populární výherní vkladní knížky. Nenesou žádný úrok, ale v pravidelném losování je možné vyhrát mnohem více. Jde však spíše o loterii, než pravidelné spoření. Další z rolí vkladní knížky bývalo spoření pro děti na anonymní vkladní knížku, resp. vkladní knížku na doručitele, kterou děti dostaly od střadatele většinou v den osmnáctých narozenin. Řada bank dnes nabízí vkladní knížky pro děti, s kterou jsou spojena různá zvýhodnění – vyšší úrok, různé prémie (např. v den určitých narozenin dítěte), nebo slevy (vstupné apod.). Samozřejmě dnes ale existují i jiné produkty spoření pro děti, např. stavební spoření, podílové fondy aj.

Nevýhody vkladních knížek

Nepochybnou nevýhodou vkladní knížky je mít ji při každém výběru u sebe stejně jako doklad totožnosti, obojí je nutné při každém výběru předložit (u vkladů většinou vkladní knížku nemusíte mít sebou).

Velkým problémem je ztráta vkladní knížky. Při ztrátě probíhá tzv. umořovací řízení, o kterém jsme se již zmínili, a banky si za něj účtují poplatek – řádově stovky až tisíc korun.

Nevýhodou je také, že budete postrádat služby běžně spojené s vedením běžného účtu v bance, jako jsou platební karty, možnost platby SIPO apod.

Nezapomeňme také, že oproti např. spořícím účtům úročení vkladů probíhá jednou ročně, což je pro nás jako střadatele méně výhodné.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.