Přemýšlíte jak na to? Není univerzální recept, ale není toho tolik, co musíte zvládnout, aby to stálo za pokus! :-)

Za prvé – Těsto z vlastností

Úspěšní podnikatelé se často vyznačují podobnou množinou vlastností, které jim v jejich podnikání pomáhají. Vlastnosti spojované s úspěchem jsou: schopnost vize, otevřenost novým věcem, ochota přiměřeně riskovat, vytrvalost spolu se schopností poučit se z vlastních chyb, „tvrdost“ k cílům, „měkkost“ k lidem a také velkorysost.

Je to jistě jen „ochutnávka“ z možného výčtu, ale vystihuje podstatu. Je to shrnutí poznatků z našeho pravidelného setkávání se s podnikateli v natáčecím studiu ERUDIA, kde pozvaní hosté, majitelé a manažeři malých, středních i větších firem a také majitelé čerstvě založených strat-up firem, mluví o svých zkušenostech s podnikáním.

Za druhé – Polevu z kompetencí

Zejména patříte-li k ročníkům, které si pamatují sametovou revoluci, škola vás na podnikání pravděpodobně nepřipravila. Není ale třeba věšet hlavu. Pro tak dynamickou činnost, jakou je podnikání, je potřeba učit se neustále. Chybějící historické poznatky proto nehrají takovou roli. Začít lze kdykoli. Naopak, proti mladším ročníkům disponujete výhodou zkušeností, které se rychle naučit nedají.

Pro práci manažerky (ať už řídíte svůj malý byznys, nebo Vám bylo svěřeno oddělení velké společnosti) jsou užitečné nejen tzv. měkké, ale také „tvrdé“ kompetence. Mezi měkké kompetenceřadíme typicky prezentační, komunikační, obchodní, prodejní a další obdobné dovednosti. Řadu z nich lze pochytit v běžném životě. Naši schopnost je plně využít mohou urychlit všeliké kurzy na toto téma, kterých je na trhu dostatek.

Tvrdé kompetence představují především schopnost aplikovat znalostiekonomických souvislostí a marketingové myšlení, ale takéorientaci v právní praxi. V souhrnu lze mluvit o tzv. tržní gramotnosti. V kostce, pro podnikatele na startu je klíčová zejména schopnost sestavit a posoudit svůj podnikatelský záměr pomocí kvalitně zpracovaného finančního plánu, kterým může být poměrně jednoduchá tabulka správně poskládaných čísel odpovídajících reálnému stavu konkrétního trhu. Klíčová je i znalost základních principů marketingu a moderních nástrojů propagace včetněpoznatků o jejich využití. Tyto kompetence lze také získat účastí v tréninkových programech. Jde ale o čas. Ztráty z opakování chyb, které už za vás udělali jiní, mohou být pro realizaci vašeho záměru fatální.

Za třetí – Ovoce z přístupu

V neposlední řadě je do koktejlu úspěchu nutno přidat odvahu (která neznamená nepřítomnost strachu, ale spíše schopnost s ním pracovat), odhodlání (které není totéž jako bezhlavost) a trošku štěstí (kterého je každý strůjcem).

Zkrátka, chcete-li být dobrá, musíte snít velký sen, mít oči otevřené, uši nastražené a zároveň chtít přijímat novépoznatky. Američané tomu říkají „be open minded“, „mít otevřenou hlavu“ novým (což zní dobře, ale stejně tak můžeme říci cizím :-) myšlenkám, nápadům, argumentům. A to není vždy snadné. Nebo přesněji, je to zpravidla těžší, než dělat opak. Nebojte se se investovat do svého rozvoje, je to investice, která je dobrým předpokladem budoucích zisků. A nezapomeňte, že rozhodující je Váš přístup. Jedno moudré přísloví dokonce uvádí mnohem stručnější recept:

Úspěch je složen z 90% z vašeho přístupu a jen z 10% ze znalostí a zkušeností.

Jak snadné. A přece není!

Petr Kloboučník, www.erudia.cz