stoprocentně jistá tím, jestli to opravdu chcete?

Přeci jenom, svatba a následně manželství je ve většině případů závazkem na celý život.

V rozhodování by vám mimo jiné mohl pomoci výzkum vědců z Michiganské univerzity a z českého Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Tito vědci totiž nezávisle na sobě zjistili, že faktor štěstí je u vdaných žen a ženatých mužů mnohem vyšší, než kdyby žili sami.

Michiganští vědci přitom v rámci výzkumu považovali za štěstí osobní spokojenost. Zaměřili se například na to, jak jsou lidé celkově spokojeni se svým životem, anebo zda je pro ně důležitá rodina, či kariéra

Výsledky jejich výzkumu nebyly zas až tak překvapující. Přišli totiž na to, že dlouhodobě zadaní lidé hodnotí svůj předchozí i současný život velmi pozitivně a vyrovnaně přistupují také ke stárnutí. V tomto případě však nerozlišovali mezi tím, zda spolu páry žijí „pouze“ na psí knížku, anebo jsou už sezdaní.

Pracovníci z českého Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí šli ještě dál. V rámci svého průzkumu zjistili, že nejšťastnější jsou právě manželé. Teprve po nich následují páry, které spolu žijí, ale dosud se nevzaly.

Pocit štěstí v manželství podle českých vědců souvisí nejen s lepším materiálním zajištěním sezdaných partnerů, ale především s dětmi a s pocitem životního úspěchu. Pro manželství je navíc typická vzájemná podpora, pomoc, pochopení a povzbuzení. Pro zajímavost, v rámci tohoto českého výzkumu manželství příznivě působí na pocity životní pohody až u 82 procent dotázaných.

Alena Klimková