Série článků bude pojednávat o titulech. V první části se zaměříme na zkratky titulů. V obchodním styku se s nimi setkáme často – v korespondenci, na vizitkách i dveřích kanceláří. Některé tituly jsou natolik známé, že nemáme problém dotyčného správně oslovit, ale u jiných mnohdy váháme, jak tuto zkratku převést ve správné oslovení.

Akademické tituly udělují vysoké školy na základě zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), kde nalezneme i jejich přehled. K všeobecně známým titulům patří Bc. (bakalář), tento titul se však při oslovení neužívá, například v dopisu by – vážený pane bakaláři, působilo poněkud archaicky, stejně tak říci ve firmě, že jsme přišli za bakalářem Novákem.

Naproti tomu titul Ing. (inženýr), můžeme se setkat i s dřívější variantou ing., nebo Mgr. (magistr), již užíváme při oslovování běžně, například – Vážený pane inženýre, Vážený pane magistře.

Méně známé jsou tituly BcA. a MgA., ty jsou udělovány absolventům uměleckých oborů, jedná se tedy o bakaláře a magistry umění, a pravidla pro oslovení jsou shodná s výše uvedenými. Podobné je to s titulem Ing. arch., ukazující na inženýra architekta, oslovujeme však pouze titulem inženýr – tj. Vážený pane inženýre.

Titul MUDr. ze dveří čekáren zná většina, jedná se o doktora všeobecného lékařství, setkáme se hojně i s MDDr., doktorem zubního lékařství, dříve MSDr., nebo MVDr., doktorem veterinárního lékařství, shodně oslovujeme – Vážený pane doktore.

Titul doktor pro oslovení užíváme i v jiných než lékařských oborech – např. PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie)

ThDr. (doktor teologie), dále pro dnes již neudělované starší tituly PaedDr. (doktor pedagogiky), RSDr. (doktor sociálních věd) nebo RCDr. (doktor ekonomických věd).

Autor: Žaneta Pixová