Jak již bylo řečeno, nedílnou součástí time managementu jsou diáře. Některé přímo nabádají na příliš podrobné časové rozfázování dne. To naopak mnohdy jedince natolik zahltí, že se k samotným cílům již nedostane.

Ideální variantou jsou diáře, které svého majitele hned přehledně informují o situaci a stanovení termínu ke splnění daného cíle. Tzn., jasně jsou viditelné časy plánované na úkoly, schůzky, důležité termíny a události a další stěžejní úkoly.

Kromě klasických diářů existují tzv. manažerské diáře, které jsou složitější. Vyžadují podrobné zápisy, které se převádějí do týdnů, měsíců, příp. i let.

Mohou spojit krátkodobé cíle s dlouhodobými, což je řadí mezi výhodu při plánování času. Bohužel lze extrémně nastat situace, že místo samotné realizace plánů veškerý svůj čas manažeři věnují zaznamenávání, přesouvání a kontrole vytyčených úkolů.

Stanovení konkrétních cílů a priorit patří k nejdůležitější a nejstěžejnější zásadě celého time managementu. K jejich realizaci je zapotřebí silné vůle a motivace. Nesmíme však zapomínat ani na vlastní fyzické možnosti a dispozice k dosažení potřebné výkonnosti.

Vhodné stravování, dodržování bezpečnostních přestávek, kompenzace fyzické práce za duševní, počítání s dostatečnou časovou rezervou, preferování podstatných úkolů před nedůležitými, dokázat odolávat nátlaku nebo vydírání, zbytečně neslibovat a další, patří k praktickým  zásadám uplatňovaných v rámci time managementu.

Vymezení nejdůležitějších úkolů působí jako prevence před zhroucením. Takže, pokud jste doposud nezačaly s řízením svého času, teď je ta správná chvíle…

Ves.