den obtížně zvládají svoje osobní činnosti nebo pracovní povinnosti.

Co si vůbec lze představit pod pojmem time management? Velice zjednodušeně lze hovořit o vytvoření časových postupů (hospodaření s časem) ke snadnějšímu zvládání náročných situací. Jedná se o určitého pomocníka ve formách stanovení si cílů, plánování času, delegování činností, rozložení úkolů na dílčí a mnohé další formy.

Existují zásady, které pomáhají řídit čas v kontextu sebeřízení samotného jedince. Patří sem např. důležitost volby priorit nebo vytyčování jednotlivých dílčích cílů s ohledem na přicházející změny a další.

Nedílnou součástí jsou nástroje managementu. V podstatě jde o pomůcky a prostředky k usnadnění hospodaření s časem. Zde hovoříme o různých počítačových programech nebo stále hojně používaných diářích, ať již v tištěné nebo elektronické podobě.

Time management se postupně vyvíjel od přenesení úkolů na papír až do současné 4. generace, jejímž cílem je již celkový přístup k osobě v rámci času. Charakterizuje ho individualita osobnosti a nikoliv jen zaznamenávání plynutí času.

Pokud si v rámci alespoň základních znalostí rozfázujeme veškerý svůj čas, dosáhneme mnohem efektivnějšího životního stylu. Najednou zjistíme, že za stejný den jsme schopny nalézt si čas třeba na školní představení dcery.

Příště se zaměříme na aplikaci v praxi.

Ves.