že prostředky na něm uložené nebudete po dobu výpovědní lhůty potřebovat.

Valnou většinou je stanovena minimální částka, kterou musíte pro založení termínovaného vkladu složit. Vždy je stanovena výpovědní lhůta, během které nesmíte, pod hrozbou sankce, vložené prostředky vybrat.

Opět platí, že čím delší je výpovědní lhůta a vyšší objem peněz, tím vyšší je výnos. Zpravidla je možné zvolit pevný (fixní) úrok, který se nemění po celou dobu vkladu, nebo pohyblivý úrok, který se mění podle aktuálních úrokových sazeb – většinou je navázaný na aktuální mezibankovní úrokové sazby.

Pozor na automaticky se obnovující (revolvingové) vklady. U těchto vkladů je možné ve většině bank vybírat peněžní prostředky pouze v den, kdy skončí doba, na kterou byl tento vklad založen. Vklady bez automatického obnovování lze vybrat kdykoli po skončení doby, na kterou byly založeny. Banky nabízí automatický převod prostředků na běžný účet.

V případě předčasného výběru si banka účtuje sankční poplatky. V konečném důsledku ztratíte drtivou většinu úroků a u většiny bank můžete dokonce ztratit i část vložené částky!

Střadatel, který si chce uložit finanční rezervu pro nepředvídané situace ve výši dvou či tří platů, se dnes nejčastěji rozhoduje mezi termínovanými vklady, spořícími účty a kdysi tak oblíbenými vkladními knížkami.

Všechny tyto produkty jsou zatím bezpečné i proto, že jsou ze zákona pojištěny a v případě úpadku banky získá střadatel prostředky (nebo alespoň jejich část) z Fondu pojištění vkladů.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.